Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Reisestipend

For deltakelse på 20. Organisk kjemisk høstmøte

Last ned informasjon om reisestipend (pdf).

FOK-stipend for deltakelse på det 32. Organisk Kjemiske Vintermøte (OKV 2017) 12.- 15. januar 2017

NKS Faggruppe for organisk kjemi (FOK) deler ut stipendier for reise og deltagelse på OKV 2017 .

Mastergradsstudenter/doktorgradsstudenter (stipendiater) som presenterer en poster eller holder ett foredrag på vintermøtet kan søke om stipend til å dekke reise og deltagelse på OKV 2017.

Søknaden sendes på e-post til Trond Vidar Hansen, t.v.hansen@farmasi.uio.no innen mandag 28. november 2016.

Søknaden må inneholde følgende:

• Navn og adresse på søker

• Navn på veileder(e)

• Finansieringskilde for stipendiater (forskningsråd, universitet, etc.)

• Tittel på masteroppgave/dr.grads-oppgave

• Tittel på foredrag eller poster

Stipendet dekker billigste innkvartering og reise på billigste måte. Søkeren må dokumentere reiseutgifter og innbetalt deltakeravgift innen fredag 24. februar 2017 for å få utbetalt stipendiet.

Opplysning om hvem som får tildelt stipend vil bli kunngjort 2. desember 2016, som er før påmeldingsfristen for vintermøtet 9. desember 2016.

Dersom det kommer inn for mange søknader i forhold til mengden tilgjengelige midler blir mastergradsstudenter prioritert foran dr.gradsstudenter. Søkere som har fått stipend for deltagelse ved tidligere vintermøter blir lavere prioritert. Stipendene utbetales etter at møtet er avholdt mot innsending av originale kvitteringer og medlems nr i NKS-FOK. Bankkonto må oppgis. Dokumentasjon må sendes innen fredag 24. februar 2017. Dette sendes til Inger Reidun Aukrust på epost ingerreidun.aukrust@synthetica.no. Fravær av dokumentasjon innen fristen gir tap av stipend!

Siden stipendene utbetales etter at møtet er avholdt, må den enkelte selv sørge for innbetaling av konferanseavgiften og betale transportkostnadene av andre midler.

På vegne av Faggruppen for Organisk kjemi,

Trond V. Hansen

[til toppen av siden]



Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster