Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Avholdte møter

 

Program 2016

Torsdag 2. juni

Foredrag av Caitlin McQueen, Emilt McHale, Fabrizio Andriulo og Susan Braovac:
"The Saving Oseberg Project – Chemistry for the salvation of Viking Age wooden artefacts??"

 

Program 2015

Torsdag 19. februar

Generalforsamling.

Foredrag av Professor Stig Ove Bøe, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet Institutt for Klinisk Biokjemi

Nobelprisen i kjemi 2014

Last ned invitasjon (pdf)

Torsdag 30. april

Alexander Åstrand: "Antibiotikaresistens - Hva dreier det seg om og hva kan kjemikere bidra med?"

 

Program 2014

Torsdag 13. februar

Generalforsamling.

Foredrag av Professor Trygve Helgaker, Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC), Kjemisk Institutt, UiO

Nobelprisen i kjemi 2013: Martin Karplus, Michael, Levitt og Arieh Warshel for "the development of multi scale models for complex chemical systems"

Last ned abstract for forelesning (pdf)

Innkalling og mer informasjon (pdf)

Torsdag 27. februar

Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag 10. April

Morten Bjørgen, sjefingeniør og revisjonsleder hos Norsk akkreditering.

Last ned sammendrag (pdf).

Torsdag 8. mai

Ingrid Elisabeth Skistad, produktutvikler hos Arcus: "Ølbrygging ER bioteknologi"

Last ned sammendrag (pdf).

Tirsdag 3. juni

Aslak Godal, Ph.D., Director preclinical R&D, Photocure ASA: "Precursor-basert fotodynamisk terapi og diagnose"

Last ned sammendrag (pdf).

Torsdag 6. november

Bedriftsbesøk til Arcus sitt destilleri på Gjelleråsen

 

Program 2013

Torsdag 14. februar

Generalforsamling .

Innkalling og mer informasjon (pdf)

Torsdag 14. Mars

Foredrag av Trygve Eklund fra Teknologisk Matforum: Kampen mot tilsEttningsstoffEnE.

Last ned sammendrag (pdf).

Torsdag 18. April

Bedriftsbesøk hos Diplom-Is.

Last ned invitasjon (pdf).

Onsdag 8. Mai

Foredrag av Per-Anders Hansen fra Kjemisk institutt, UiO: Nye materialer til solceller: bare en kuriositet?.

Last ned invitasjon (pdf).

Torsdag 3. oktober

Foredrag av Tor Erik Kristen fra FFI: Ammoniumnitrat – Historie, legal og illegal bruk.

Last ned invitasjon (pdf).

Program 2012

Torsdag 2. februar

Generalforsamling .

Innkalling og mer informasjon (pdf)

Foreslåtte vedtektsendinger (pdf)

Torsdag 15. Mars

Foredrag av Carl Henrik Görbitz, Professor, Kjemisk Institutt, UiO: Nobelprisen i kjemi 2011. Dan Shechtman - the discovery of quasicrystals.

Last ned vedlagt sammendrag (pdf).

Torsdag 3. mai

Foredrag av Bjørnar Arstad, PhD, SINTEF Materialer og kjemi, avdeling prosesskjemi: NMR ved nytt GEMINI Senter innen spektroskopi

Last ned vedlagt sammendrag (pdf).

Torsdag 11. oktober

Foredrag av Reinhard Nesper, Department of Chemistry and Applied Biosciences: 4 short stories on solids

Last ned vedlagt sammendrag (pdf).

Torsdag 1. november

Foredrag av Kjartan Boman, Forsker, Jotun: Antifouling – groehindrende malinger

Last ned vedlagt sammendrag (pdf).

Onsdag 21. nov

Bedriftsbesøk hos Freia

Last ned invitasjon (pdf).

Program 2011

Torsdag 3. februar

Generalforsamling | Foredrag av Trond Vidar Hansen, 1. amanuensis, Farmasøytisk Institutt, UiO: Nobelprisen i kjemi 2010.

Innkalling og mer informasjon (pdf)

Foreslåtte vedtektsendinger (pdf)

Torsdag 17. Mars

Foredrag av Marcel Sandberg - Tramontane: Organoleptisk inntrykk av vin. Hvorfor Syrah smaker Syrah, Pinot Pinot og noen ganger Syrah Pinot og Pinot Syrah .

Innkalling og mer informasjon (pdf). Last powerpoint-fil fra foredraget (pptx).

Torsdag 5. Mai

Foredragsholdere: Mikkel Christensen, Susan Braovac og Hartmut Kutzke, Kulturhistorisk museum, UiO: Kunsten å bevare vikingkunst - ingen enkel kunst.

Innkalling og mer informasjon (pdf).

Torsdag 26. Mai

Bedriftsbesøk: Solcellelaboratoriet ved Institutt for energiteknologi, IFE

Innkalling og mer informasjon (pdf).

Torsdag 9. juni

Foredragsholder: Trygve Eklund, Teknologisk Matforum, men mest meg selv!: Tilsetningsstoffer til besvær - fakta, tro og overtro.

Innkalling og mer informasjon (pdf).

Torsdag 24. november

Bedriftsbesøk: Arcus - Norsk Whisky, bakgrunn og gjennomføring - vin og tapas

Innkalling og mer informasjon (pdf).

Program 2010

Torsdag 4. februar

Generalforsamling | Foredrag av Professor Lise-Lotte Gundersen, Kjemisk Institutt, UiO: Nobelprisen i kjemi 2009.

Mer informasjon

Torsdag 4. mars

Foredrag av Senioringeniør Knut Endre Sjåstad, Kjemisk og teknisk seksjon, Kripos: Kast våpenet og kom ut med hendene over hodet! Vi har en byrette og er ikke redd for å bruke den!! |

Mer informasjon

Torsdag 29. april

Foredrag av Professor emeritus Unn Plather, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO: Kjemien i oljemalerier: Oljemaleriet i Nord-Europa på 1100- og 1200-tallet

Mer informasjon

Torsdag 6. mai

Foredrag av Professor Deborah Oughton, Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB: KSocial and ethical aspects of nanotechnology:
Scarecrows or strawmen?

Mer informasjon

Torsdag 19. august

Foredrag av Malcolm Reid, NIVA, Norsk institutt for vannforskning: DrugMon – Et biomarkøbasert verktøy for monitorering av narkotikabruk og –misbruk i Norge:
Monitorering av narkotiske substanser i avløpsvannet

Mer informasjon

Torsdag 30. september

Kurs av Fabrikksjef Hanne S. Finstad, Forskerfabrikken: Kjemiklovnerier

Mer informasjon

Torsdag 21. oktober

Foredrag av Tor Erik Kristensen, phd, Forsvarets Forskningsinstitutt: Historien til de ledende bedrifter innen kjemi og farmasi

Mer informasjon

Torsdag 11. november

Bedriftsbesøk hos KRIPOS. Tema: Hva jobber man med som kjemiker i Kripos?

Mer informasjon

Medlemsmøter 2009

Torsdag 5. februar 2009

Generalforsamling | Informasjon

Torsdag 19. mars 2009

Foredrag av Professor Emeritus Tor Dahl: Odd Hassel - Hvem han var og hva han gjorde | Mer informasjon

Torsdag 16. april 2009

Foredrag av Forskningskjemiker Anders Grinrød, M-I Swaco Production Technologies: Produksjonskjemikalier: Kjemiske løsninger på problemer i oljeindustrien | Mer informasjon

Torsdag 14. mai 2009

Foredrag av Peter Hemmersbach, Norges laboratorium for dopinganalyse, Oslo universitetssykehus og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo: Dopinganalyse – et arbeidsområde i stadig utvikling | Mer informasjon

Søndag 14. og mandag 15. juni

Bedriftsbesøk hos Oslo Mikrobryggeri. Med innledende foredrag av Vidar Bjørnstad: Det er mye god kjemi i godt øl! | Mer informasjon

Torsdag 24. september

Foredrag av Martin Lersch, Borregaard. Kjemi på kjøkkenet | Mer informasjon

Torsdag 29. oktober

Foredrag av Jørgen Sjaastad, Fysisk Institutt, UiO. Hvordan kan rollemodeller i realfag øke rekruttering til kjemifaget? | Mer informasjon

Torsdag 12. november

Foredrag av Professor Truls Norby, Kjemisk Institutt, UiO Kan sement bli superledende? | Mer informasjon

Tirsdag 24. november

Bedriftsbesøk på Mikro- og nanoteknologilaboratoriet MiNa-bygget, Gaustadalléen 23C | Mer informasjon

Medlemsmøter 2008

Torsdag 24. januar 2008

Bedriftsbesøk PETsenteret. Informasjon

Torsdag 28. februar 2008

Generalforsamling | Informasjon

Mandag 28. april 2008

Foredrag av Professor Bjørn Steen Skålhegg | Informasjon.

Torsdag 15. mai 2008

Foredrag av Professor Signe Kjelstrup | Informasjon.

Torsdag 12. juni 2008

Bedriftsbesøk hos Arcus AS | Informasjon.

Onsdag 17. spetember 2008

Foredrag av Richard Blom | Informasjon

Torsdag 23. oktober 2008

Foredrag av Svein Stølen | Informasjon

Torsdag 6. november 2008

Foredrag av Svein Lillestøl | Informasjon | Last ned foredraget her

 

Møter før år 2008

 

Kontakt med Oslo avdelingen


Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster