Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Generalforsamlinger

Avholdt Innkalling Protokoll Årsberetning Regnskap/Budsjett
2014 2014 2014? 2012? 2013/2014?
2013 2013 2013? 2012 2012/2013?
2012 2012 2012 2011 2011/2012
2011 2011 2011 2010 2010/2011
2010 2010 2010 2009 2009/2010
2009 2009 2009 2008 2008/2009
2008 2008 2008 2007 2007/2008
2007 2007 2007 2006 2006/2007
2006 2006 2006 2005 2005/2006
2005 2005 2005 2004 2004/2005
2004 2004 2004 2003 2003/2004
2003 2003 2003 2002 2002/2003
2002 2002 2002 2001 2001/2002
2001 2001 2001 2000 2000/2001
2000 2000 2000 1999 1999/2000
         

 

Kontakt med Oslo avdelingen


Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster