Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Om Oslo avdeling av Norsk kjemisk selskap

Oslo avdelingen ble opprettet 12. april 1926.

Ved utgangen av 2003 hadde avdelingen 850 medlemmer. Medlemstallet har de siste årene vært ganske stabil, og aktiviteten er god.

Avdelingen arrangerer normalt 6-8 faglige møter i året. Hvert år starter møteserien med Generalforsamlingen som avholdes i februar. Resten av året har vi ca. ett faglig møte i måneden utenom sommermånedene juni, juli og august. Møtesteder varierer mellom Kjemisk institutt og andre steder i Oslo området; - ofte steder som foredragsholderen har tilknytning til. Noen av møtene kan dessuten være i form av faglige ekskursjoner og bedriftsbesøk. Oppslutningen på avdelingens arrangementer varierer fra ca. 30 til 125 personer, men det er god plass til flere!

Tema for de faglige møtene spenner over et vidt felt, og det benyttes hovedsakelig norske, men også utenlandske foredragsholdere. Generelt forsøkes det å dekke alle typer kjemi, men spesielt ønsker man å ta opp temaer der kjemien er inne i en interessant utvikling, fokuseres på i media eller har stor betydning for samfunn eller den enkelte borger. Emner hvor kjemien er i et grenseområde mot andre fagdisipliner ser foreningen på som spesielt interessante.

 

Kontakt med Oslo avdelingen


Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster