Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Styret for Norsk kjemisk selskap Oslo avdelingen

 

Leder: Kim Alex Fredriksen

Nestleder: Espen Harbitz

Kasserer: Stian Svelle

Sekretær: Helle Malerød

Styremedlemmer: Kristin Bergum, Rune Johannesen, Mari Alnes, Gunnar Herstad, Hanne Therese Bonge-Hansen

 

Styret kan kontaktes på nkso-styret@kjemi.uio.no

 

 

Kontakt med Oslo avdelingen


Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster