Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Hasselforelesningen

Hasselforeleser 2006 – Nobelprisvinner 2005

Professor Richard R. Schrock

Mandag 29. mai 2006, Kl. 11:15

Auditorium 1, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tittel: “The Discovery and Development of Alkene and Alkyne Metathesis Reactions”

En av nobelprisvinnerne i kjemi i 2005, Professor Richard R. Schrock , Massachussetts Institute of Technology, vil holde årets Hassel-forelesning.

Han vil i tillegg holde en forelesning over at annet tema tirsdag 30. mai.

 

schrock1 (1K)
Katalytisk olefin metatese.

Richard R. Schrock

Professor Richard R. Schrock ble tildelt Nobelprisen 2005 (sammen Robert H. Grubbs og Yves Chauvin) for sine banebrytende bidrag i utviklingen av olefin metatese-reaksjonen for bruk i organisk syntese. Det er en fornøyelse å kunngjøre at Richard R. Schrock, Massachussetts Institute of Technology (MIT), er årets Hassel-foreleser.

Richard R. Schrock (f. 1945) fikk vekket sin interesse for emnet i tidlig alder: Sitt første kjemi-sett fikk han på 8-årsdagen. Nysgjerrighets-drevet forskning har satt sitt klare preg på livet hans siden da! Han tok sin Ph.D. grad ved Harvard University i 1971 under veiledning av professor John Osborn. Etter ett år som NSF postdoc ved Cambridge University fulgte tre år ved Central Research and Development Department hos E.I. du Pont de Nemours & Co. I 1975 flyttet han til MIT der han ble “full professor” i 1980 og “Frederick G. Keyes Professor of Chemistry” i 1989.

Professor Schrock har mottatt en lang rekke æresbevisninger. I tillegg til Nobelprisen i kjemi 2005 kan nevnes F. Albert Cotton Award in Synthetic Inorganic Chemistry (2006), the Sir Edward Frankland Prize (2004), the Sir Geoffrey Wilkinson Medal (2002), ACS Cope Scholar Award (2001), the Bailar Medal from the University of Illinois (1998), the ACS Award in Inorganic Chemistry (1996), en Alexander von Humboldt Award (1995), Royal Society of Chemistry Centenary Lecturer and Medalist (1991), og the ACS Award in Organometallic Chemistry (1985). Han er medlem av the American Academy of Arts and Sciences og the National Academy of Sciences. Han har publisert mer enn 400 arbeider i høyt ansette tidsskrifter.

schrock2 (25K)
Foto: Donna Coveney/MIT

Schrocks forskningsinteresser favner vidt og omfatter syntetisk og mekanistisk metallorganisk og uorganisk kjemi, katalyse, og polymerer. Det feltet som har opptatt ham lengst er kjemien til metallkomplekser som inneholder metall-karbon dobbelt- og trippelbindinger, særlig alkyliden-forbindelser M=CHR. Det var grunnforskning på dette feltet som etter flere tiårs innsats førte fram til aktive metatese-katalysatorer, med Nobelprisen i 2005 som et høydepunkt. Hans gruppe benytter nå slike katalysatorer til å utføre ringåpnings metatese polymerisasjon som gir nye og interessante polymerer, og til asymmetrisk katalytisk metatese for stereoselektiv fremstilling av kirale organiske molekyler fra racemiske utgangsstoffer. Metatesereaksjonen er temaet for Hassel-forelesningen. Et annet felt som har opptatt Schrock i lang tid er reduksjon av N2 (ammoniakk-syntese) ved hjelp av protoner og elektroner, katalysert av metallkomplekser basert på molybden. Man har nå lykkes med å gjennomføre katalytisk N2-reduksjon ved romtemperatur og atmosfæretrykk. N2 reduksjon er temaet for Schrocks ekstraforelesning.

Les mer på Schrocks hjemmeside.

 

Hassel-forelesningen

Hassel-forelesningen finner sted ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo:

Dato: Mandag 29. mai 2006

Tid: Kl. 11:15

Sted: Auditorium 1, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tittel: “The Discovery and Development of Alkene and Alkyne Metathesis Reactions”

Sammendrag:

Two fascinating reactions under study in the early 1970’s whose mechanisms were unknown were the alkene metathesis reaction and the alkyne metathesis reaction, in which carbon-carbon double bonds and triple bonds, respectively, are “cleaved” to give all possible products of each type. These reactions provided the impetus (in part) for the discovery and development of new high oxidation state complexes that contain a M=C or M≡C bond, so-called alkylidene and alkylidyne complexes, respectively. The lecture will trace the development of this “high oxidation state” organometallic chemistry from 1974 to the present and the development of “well-defined” catalysts for alkene and alkyne metathesis. Applications of this chemistry (among others) include Ring Opening Metathesis Polymerization (ROMP), polymerization of terminal alkynes and dipropargyl malonates to yield polyenes, step-growth polymerization of dienes, and asymmetric reactions for the enantioselective synthesis of organic molecules. The lecture will attempt to show why the Nobel Prize in Chemistry in 2005 was awarded “for the development of the metathesis method in organic synthesis.”

 

Ekstraforelesning

Professor Schrock vil i tillegg gi en forelesning over et ganske annet tema:

Dato: Tirsdag 30. mai 2006

Tid: Kl. 10:15

Sted: Auditorium 3, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Tittel: “Catalytic Reduction of Dinitrogen to Ammonia at Room Temperature and One Atmosphere”

Sammendrag:

We have be able to reduce dinitrogen selectively and catalytically to ammonia at one atm and room temperature with protons and electrons. The reduction takes place at a single molybdenum center that is sterically protected against bimetallic decomposition reactions with meta-terphenyl-substituted triamidoamine ligands such as [(HIPTNCH2CH2)3N]3- where HIPT is hexaisopropyl-metaterphenyl. The proton source is ({2,6-lutidinium}{BAr’4}; Ar’ = 3,5-(CF3)2C6H3) and the reductant is decamethyl chromocene. The reducing equivalents make either ammonia (~60% from dinitrogen) or dihydrogen. All evidence suggests that N2 is being reduced at a single Mo center in which the oxidation state of the metal varies between Mo(III) and Mo(VI). Similar [(HIPTNCH2CH2)3N]3- complexes of tungsten, chromium, and vanadium all fail to yield any catalytic turnover of dinitrogen to ammonia.

schrock3 (34K)
Foto: Donna Coveney/MIT
Kontakt Norsk Kjemisk Selskap