Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Hasselforelesningen 2007

Hasselforelesningen 2007

Professor Gregory Petsko

Mandag 21. mai 2007, Kl. 11:15

Auditorium 1, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tittel: “What Happens to our Brain as We Age and What We Can Do About It”

Professor Petsko holder også et seminar tirsdag 22. mai.

gpetsko (21K)

Gregory Petsko

Professor i biokjemi og kjemi Gregory A. Petsko ved Brandeis University, U.S.A. vil holde årets Hasselforelesning.

Forelesningen holdes i Auditorium 1 i kjemibygningen, Universitetet i Oslo, mandag 21. mai kl. 11.15

"What Happens to our Brain as We Age and What We Can Do About It"

Gregory Petsko startet sin utdannelse ved Princeton University med en mastergrad i klassisk literatur og kjemi, fortsatte ved Oxford University og tok sin D.Phil. i Molecular Biophysics i 1973. Petsko fortsatte som Rhodes Scholar ved Oxford og utførte sin forskning hos Sir David C. Phillips på den tredimensjonale strukturen av triosephosphate isomerase, et viktig protein i human metabolisme. Etter et kort opphold i Paris, der han arbeidet med kryokjemi, aksepterte Petsko stilling som Instructor ved Wayne State University School of Medicine, ble Assistant Professor i 75 og flyttet til MIT som Associate Professor i Department of Chemistry i 79 og ble Full Professor i 1985. Han flyttet så til Brandeis University i 1990 som professor både i kjemi og biokjemi. Han innehar The Tauber Chair fra 1997. Professor Petsko er medlem av The Rosenstiel Basic Medical Science Research Center ved Brandeis University og ble Director for Centeret i 1994.

Professor Petsko er en av etablererne av AnQule, Inc. Of Medford Massachusetts, et av verdens ledende selskaper innen kombinatorisk kjemi.

Forskningsinteressene er bestemmelse av tredimensjonale proteinstrukturer og sammenhengen mellom struktur og biologisk funksjon. Han benytter røntgenkrystallografi, genetisk engeneering, site directed mutagenese, gjærgenetikk, organisk syntese, enzymkinetikk og molecular dynamics simuleringer på mange forskjellige problemstillinger.

Professor Petsko uttaler at hans største innsats både er og fortsatt vil være de unge forskerne han bidrar til å utdanne.

Gregory Petsko hjemmeside

Seminar

Seminaret holdes i tirsdag 22. mai kl. 9.15 i Auditorium 3, Kjemisk institutt

Merk tiden! Annonsert klokkeslett i KJEMI er feil.

"How Enzymes Work: What Thirty Years of Structural Enzymology Have Taught Us"

 

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap