Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

 

Hasselforelesningen 2008

Professor Hans-Joachim Freund

Tirsdag 20. mai 2008, Kl. 11:15

Auditorium 1, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tittel: “Metal atoms and clusters on thin oxide films: Systems with designable properties”

Professor Freund holder også et seminar onsdag 21. mai.

[Picture]

Hans-Joachim Freund

Professor fra Department of Chemical Physics, Fritz Haber Institute of the Max Planck Society i Berlin vil holde årets Hasselforelesning.

Forelesningen holdes i Auditorium 1 i kjemibygningen, Universitetet i Oslo, tirsdag 20. mai kl. 11.15

Årets Hassel-foreleser, Hans-Joachim Freund (57) er blant de fremste arvtagerne til fjorårets Nobelprisvinner, Gerhard Ertl. Freund er opprinnelig spektroskopiker, og hans første arbeider dreier seg om bruk av XPS/ESCA-teknikken til å identifisere organiske molekyler og adsorbater. I løpet av 1980-tallet utvidet han fokus til teknikker som HREELS, LEED og EXAFS, og opp gjennom 1990-tallet satte han fokus på modell-katalysatorer, spesielt metall/bærer-systemer. Dette fokuset har han beholdt helt til i dag, og han er blant verdens fremste forskere innen fundamental forståelse av heterogene katalysatorer.

Den største utfordringen i vår tids katalyseforskning er å fylle gapet mellom kompleksiteten i industrielle katalysatorer, inkludert reaktant- og produkt-molekylene som omgir dem, og begrensningene som ligger i de mest avanserte spektroskopiske teknikkene. Miljøene som tar utgangspunkt i ideelle systemer, og de som tar utgangspunkt i reelle systemer (som de norske miljøene hovedsakelig gjør), er i ferd med å nærme seg hverandre. Dette skyldes både at de avanserte teknikkene blir mer tilgjengelige, og at de fundamentale studiene nå også åpner for studier av overflater med defekter, som, ikke uventet, oftest viser seg å være de mest aktive katalytiske setene.

Hans-Joachim Freund er blant pådriverne for utviklingen av den fundamentale tilnærmingen til katalyseforskningen mot mer realistiske systemer, hvilket reflekteres i hans temavalg for årets Hassel-foredrag og påfølgende seminar. Freund har stor forskningsaktivitet; han har publisert mer enn 500 vitenskapelige artikler, hvorav 34 bare i 2007. Han er dessuten en fremragende foredragsholder, så min oppfordring er klar: Møt opp, alle kjemikere!

Hans-Joachim Freund er i dag direktør ved Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Han har tidligere vært professor ved universitetet i Bochum og universitetet i Erlangen, og har i tillegg hatt flere gjesteprofessorater.

Alle Hans-Joachim Freund's publikasjoner kan lastes ned fra hans hjemmeside:

Hans-Joachim Freund hjemmeside

Abstract for Hasselforelesningen
Well ordered oxide films may be prepared with atomic precision on metal substrates. Such surfaces lend themselves to substrates for the growth of metal clusters and nanoparticles which may be studied at the atomic scale using spectroscopic and scanning probe techniques. It is possible to study the properties of atoms, clusters and nanoparticles on the oxide as a function of oxide larger thickness. It will be demonstrated how this may be used to prepare systems with designable properties.
While these systems are of general interest there is particular interest in heterogeneous catalysis.

 

Hasselseminaret

Seminaret holdes i onsdag 21. mai kl. 10.15 ved Kjemisk institutt

Tittel "Chemistry on Supported Nanoparticles: Model Studies"

Abstract
Model catalyst systems have been prepared by growth of metal nano-aggregates on thin well-ordered oxide films of alumina and silica. These systems lend themselves to structural and morphological characterization via scanning probe microscopies and transmission electron microscopy and bridge to a certain extent the materials gap between metal single crystal studies and the investigation of real catalyst samples.
It is possible to infer direct structure-reactivity relations when simple reactions of small molecules are studied. We have applied a variety of surface sensitive techniques, both under ultrahigh vacuum as well as under ambient conditions to relate observations from surface science to those in catalysis under realistic gas pressure conditions. Both thermal and photo-induced reactions have been studied.

 

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap