Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
(Acetoksy)trifenylstannan C20H18O2Sn
STANNANE, (ACETYLOXY)TRIPHENYL-
Fentinacetat, Trifenyltinnacetat,
2-Acetoksybenzosyre, C9H8O4
BENZOIC ACID, 2-(ACETYLOXY)-
Acetylsalisylsyre
Acetonitril C2H3N
ACETONITRILE,
Acetylklorid C2H3ClO
ACETYL CHLORIDE,
etanoylklorid
Acetyl-O,S-dimetylfosforamidotioat C4H10NO3PS
PHOSPHORAMIDOTHIOIC ACID, ACETYL-, O,S-DIMETHYL ESTER
Acefat, O,S-Dimetylacetylfosforamidotioat
Aconitin C34H47NO11
ACONITANE-3,8,13,14,15-PENTOL, 20-ETHYL-1,6,16-TRIMETHOXY-4-(METHOXYMETHYL)-, 8-ACETATE 14-BENZOATE, (1a,3a,6a,14a,15a,16b)-,
Aldrin, C12H8Cl6
1,4:5,8-DIMETHANONAPHTHALENE, 1,2,3,4,10,10-HEXACHLORO-1,4,4a,5,8,8a-hEXAHYDRO-, (1a,4a,4aB,5a,8a,8ab)-,
Alletrin C19H26O3

Allylcinerin
Allyl(2,3-epoksypropyl)eter C6H10O2
OXIRANE, [(2-PROPENYLOXY)METHYL]-
Allyglycidyleter,
Allylpropyldisulfid C6H12S2
DISULFIDE, 2-PROPENYL PROPYL
(2-Propenyl)propyldisulfid,
aluminium Al
aluminium, aluminum
aluminiumfosfid AlP
Aluminium phosphide
aluminium,kalium,bis(sulfat) dodekahydrat AlK(SO4)2·12H2O
aluminium potassium bis(sulfate) dodecahydrate
alum
aluminiumtribromid AlBr3
aluminium tribromide
aluminiumbromid
Aluminium-tris(2-propoksid) C9H24AlO3
2-PROPANOL, ALUMINUM SALT,
Amidition C7H16NO4PS2
PHOSPHORODITHIONIC ACID; S-[(2-METHOXYETYL)AMINO]-2-OXOETHYL-O,O-DIMETHYL ESTER
3-Aminobenzensulfonsyre C6H7NO3S
BENZENESULFONIC ACID, 3-AMINO-
Metanilsyre,
4-Aminobenzensulfonsyre C6H7NO3S
BENZENESULFONIC ACID, 4-AMINO- Sulfanilsyre,
2-Aminobenzidin, C12H13N3

4-Aminobifenyl C12H11N
[1,1'-BIPHENYL]-4-AMINE,
2-Amino-4,6-dinitrofenol C6H5N3O5
PHENOL, 2-AMINO-4,6-DINITRO-
Pikraminsyre
2-Aminoetanol C2H7NO
ETHANOL, 2-AMINO-
Etanolamin,
3-Amino-1H-1,2,4-triazol
1H-1,2,4-TRIAZOL-3-AMINE
Amitrol
2-Amino-2-metyl-1-propanol C4H11NO
1-PROPANOL, 2-AMINO-2-METHYL-
Isobutanolamin,
3-Aminometyl-3,5,5-trimetylsykloheksylamin C10H22N2

Isoforondiamin
4-Amino-N,N-dietylanilin C10H16N2
1,4-BENZENEDIAMINE, N,N-DIETHYL-
N,N-Dietyl-p-fenyldiamin,
1-Amino-2-propanol C3H9NO
2-PROPANOL, 1-AMINO-
Isopropanolamin, Aminopropan-2-ol,
2-Aminopyridin C5H6N2
2-PYRIDINAMINE
2-Pyridinamin,
4-Aminopyridin C5H6N2
4-PYRIDINAMINE
4-Pyridinamin,
aminosvovel(VI)syre HSO3NH2
aminosulfuric(VI) acid
ammoniakk NH3
ammonia
Ammonium-bis(2,4,6-trinitrofenyl)amid C12H8N8O12
BENZENAMINE, 2,4,6-TRINITRO-N-(2,4,6-TRINITROPHENYL)-, AMMONIUM SALT,
Ammonium-2,4,6-trinitro-N-(2,4,6-trinitrofenyl)amid
Ammoniumfluorid FH4N
AMMONIUM FLUORIDE ((NH4)F),
Ammoniumhydrogenfluorid F2H5N
AMMONIUM FLUORIDE ((NH4)(HF2))
Ammoniumbifluorid,
Ammoniumsulfamat H6N2O3S
SULFAMIC ACID, MONOAMMONIUM SALT,
ammoniumtetraoksidoklorat NH4ClO4
ammonium tetraoxidochlorate
ammoniumperklorat, ammoniumklorat(VII)
Anilin C6H7N
BENZENAMINE,
antimon Sb
antimony
antimonpentaklorid SbCl5
antimony pentachloride
Antimon(V)klorid
antimontrifluorid SbF3
antimony trifluoride
Antimon(III)fluorid
arachno-tetraboran(10) B4H10
arachno-tetraborane(10), tetraborane(10)
tetraboran(10)
arsan AsH3
arsane
arsentrihydrid
Asfalt
ASPHALT,
A VERY COMPLEX COMBINATION OF HIGH MOLECULAR WEIGHT ORGANIC COMPOUNDS CONTAINING A RELATIVELY HIGH PROPORTION OF HYDROCARBONS HAVING CF VARIOUS METALS SUCH AS NICKEL, IRON, OR VANADIUM. IT IS OBTAINED AS THE NON-VOLATILE RESIDUE FROM DISTILLATION OF CRUDE OIL OR BY SEPARATIO
4-Azaheptan-1,7-diamin C6H17N3
1,3-PROPANEDIAMINE, N-(3-AMINOPROPYL)-,
Dipropylentriamin
3-Azapentan-1,5-diamin C4H13N3
1,2-ETHANEDIAMINE, N-(2-AMINOETHYL)-
Dietylentriamin,
3-Azapentan-1,5-diol C4H11NO2
ETHANOL, 2,2'-IMINOBIS-
Dietanolamin,
Azinfosetyl, C12H16N3O3PS2
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[(4-OXO-1,2,3-BENZOTRIAZIN-3(4H)-YL)METHYL] ESTER,
Azinfosmetyl C10H12N3O3PS2
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[(4-OXO- 1,2,3-BENZOTRIAZIN-3(4H)-YL)METHYL] ESTER,
Aziridin C2H5N
AZIRIDINE
Etylenimin,
Azobenzen C12H10N2
DIAZENE, DIPHENYL-,
Azoksybenzen C12H10N2O
DIAZENE, DIPHENYL-, 1-OXIDE,
Azotoat C14H14ClN2O3PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-[4-[(4-CHLOROPHENYL)AZO]PHENYL] O,O-DIMETHYL ESTER,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS