Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
barium-bis(tetraoksidoklorat) Ba(ClO4)2
barium bis(tetraoxidochlorate), barium perchlorate
bariumperklorat
barium-bis(trioksidoklorat) Ba(ClO3)2
barium bis(trioxidochlorate), barium chlorate
bariumklorat(V), bariumklorat
bariumdiklorid BaCl2
barium dichloride
bariumklorid
bariumdioksidonitrat Ba(NO2)2
barium dioxidonitrate
bariumnitritt
bariumkarbonat BaCO3
barium carbonate
witheritt
bariumperoksid BaO2
barium peroxide
bariumsulfid BaS
barium sulfide
bariumtetraoksidokromat BaCrO4
barium tetraoxidochromate
bariumkromat(VI)
bariumtrioksidonitrat Ba(NO3)2
barium trioxidonitrate
bariumnitrat
Benkinoks, C13H11N3O2
BENZOIC ACID, [4-(HYDROXYIMINO)-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-YLIDENE]HYDRAZIDE
Benquinox,
Benomyl C14H18N4O3
CARBAMIC ACID, [1-[(BUTYLAMINO)- CARBONYL]-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]-, METHYL ESTER,
Bensulid, C14H24NO4PS3
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-BIS(1-METHYLETHYL) S-[2-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]ETHYL] ESTER,
Benzaldehyd C7H6O
BENZALDEHYDE,
Benzalklorid, C27H42ClNO2
BENZENEMETHANAMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENOXY]ETHOXY]ETHYL]-, CHLORIDE
Benzetoniumklorid
Benzen C6H6
BENZENE
Benzol,
1,2,4,5-Benzentetrakarboksylsyre-4-dianhydrid C10H2O6
1H,3H-BENZO[1,2-c:4,5-c']DIFURAN-1,3,5,7-TETRONE,
Benzentiol C6H6S
BENZENETHIOL
Fenylmerkaptan, Tiofenol.
1,2,4-Benzentrikarboksylsyre-1,2- anhydrid C9H4O5
5-ISOBENZOFURANCARBOXYLIC ACID, 1,3-DIHYDRO-1,3-DIOXO-
Trimellitsyreanhydrid,
Benzidin, C12H12N2
[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIAMINE,
Benzo[a]pyren C20H12
BENZO[a]PYRENE,
Benzo[b]fluoranten C20H12
BENZ[e]ACEPHENANTHRYLENE,
Benzo[e]pyren, C20H12
BENZO[e]PYRENE,
3,3',4,4'-Benzofenontetrakarboksylsyre-2-dianhydrid C17H6O7
1,3-ISOBENZOFURANDIONE, 5,5'-CARBONYLBIS-,
Benzo[j]fluoranten C20H12
BENZO[j]FLUORANTHENE,
1,4-Benzokinon, C6H4O2
2,5-CYCLOHEXADIENE-1,4-DIONE
1,4-Dioksodihydrobenzen,
Benzonitril C7H5N
BENZONITRILE,
2-Benzotiazoltiol C7H5NS2
2(3H)-BENZOTHIAZOLETHIONE
Merkaptobenzotiazol,
1-(2-Benzotiazolyl)-3-metylurea C9H9N3OS
UREA, N-2-BENZOTHIAZOLYL-N'-METHYL-
Benztiazuron,
Benzoylklorid, C7H5ClO
BENZOYL CHLORIDE,
Benzylalkohol C7H8O
BENZENEMETHANOL
Benzenmetanol,
Benzylamin C7H9N
BENZENEMETHANAMINE,
Benzylbenzoat C14H12O2
BENZOIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER,
Benzylbromid C7H7Br
BENZENE, (BROMOMETHYL)-
a-Bromtoluen, (Brommetyl)benzen,
Benzylklorformat C8H7ClO2
CARBONOCHLORIDIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER,
Benzylklorid C7H7Cl
BENZENE, (CHLOROMETHYL)-
(Klormetyl)benzen,
Benzyl violet 4B C39H41N3O6S2.Na
BENZENEMETHANAMINIUM, N-[4-[[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL][4-[ETHYL[(3-SULFOPHENYL)METHYL]AMINO]PHENYL]METHYLENE]-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-YLIDENE]-N-ETHYL-3-,
beryllium Be
beryllium
berylliumdihydroksid Be(OH)2
beryllium dihydroxide
berylliumhydroksid
berylliumoksid BeO
beryllium oxide
berylliumtetraoksidosulfat BeSO4
beryllium tetraoxidosulfate
berylliumsulfat
berylliumtetraoksidosulfat tetrahydrat BeSO4·4H2O
beryllium tetraoxidosulfate tetrahydrate
berylliumsulfattetrahydrat
Bifenyl C12H10
1,1'-BIPHENYL,
Bis(a,a-dimetylbenzyl)peroksid C18H22O2
PEROXIDE, BIS(1-METHYL- 1-PHENYLETHYL),
Bis(1,1-dimetyletyl)peroksid C8H18O2
PEROXIDE, BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)
Di-tert-butylperoksid
1,3-Bis(2,3-epoksypropoksy)benzen C12H14O4
OXIRANE, 2,2'-[1,3-PHENYLENEBIS- (OXYMETHYLENE)]BIS-
Resorcinoldiglycerineter.
Bis(2,3-epoksypropyl)eter C6H10O3
OXIRANE, 2,2'-[OXYBIS(METHYLENE)]BIS-
Diglycidyleter,
Bis(2-etylheksyl)ftalat C24H38O4
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, BIS(2-ETHYLHEXYL) ESTER
Di-sek-oktylftalat,
Bis(2-hydroksyetyl)sulfid, C4H10O2S
ETHANOL, 2,2'-THIOBIS-
Tioglykol, 2,2'-Tiodietanol
2,5-Bis(hydroksymetyl)tetrahydrofuran, C6H12O3
HEXITOL, 2,5-ANHYDRO-3,4-DIDEOXY-
2,5-Bis(hydroksymetyl)oksolan,
Bis(1-hydroksysykloheksyl)peroksid C12H22O4
CYCLOHEXANOL, 1,1'-DIOXYBIS-,
Bis(2-kloretyl)eter C4H8Cl2O
ETHANE, 1,1'-OXYBIS[2-CHLORO-,
1,1-Bis(4-klorfenyl)etanol C14H12Cl2O
BENZENEMETHANOL, 4-CHLORO- a-(4-CHLOROPHENYL)-a-METHYL-
Klorfenetol,
1,1-Bis(4-klorfenyl)-2,2,2-trikloretanol C14H9Cl5O
BENZENEMETHANOL, 4-CHLORO-a-(4-CHLOROPHENYL)-a-(TRICHLOROMETHYL)-
Diklorkeltan,
Bis(klormetyl)eter, C2H4Cl2O
METHANE, OXYBIS[CHLORO-
1,1'-Diklordimetyleter
Bis(1-metyletyl)amin C6H15N
2-PROPANAMINE, N-(1-METHYLETHYL)-
Diisopropylamin,
Bis(1-metyletyl)eter C6H14O
PROPANE, 2,2'-OXYBIS-
Diisopropyleter, 2-Isopropoksypropan,
Bis(2-metylpropyl)amin C8H19N
1-PROPANAMINE, 2-METHYL-N-(2-METHYLPROPYL)-
Diisobutylamin,
Bis(1-oksododecyl)peroksid C24H46O4
PEROXIDE, BIS(1-OXODODECYL)
Dilauroylperoksid, Lauroylperoksid,
2-Bisyklo[2.2.1]heptyl-2-propenat C10H14O2

2-Norbornylakrylat, 2-Bisyklo[2.2.1]heptylakrylat,
bly bis(acetat) trihydrat Pb(C2H3O2)2·3H2O
lead bis(acetate) trihydrate
bly(II)acetat trihydrat
bly bis(azid) Pb(N3)2
lead bis(azide)
blyazid
bly bis(trioksonitrat) Pb(NO3)2
lead bis(trioxonitrate)
blynitrat
Bly-2,4,6-trinitroresorcinolat, C6H3N3O8Pbx

bortrifluorid BF3
boron trifluoride
Brombenzen C6H5Br
BENZENE, BROMO-,
1-Brombutan C4H9Br
BUTANE, 1-BROMO-,
Brometan C2H5Br
ETHANE, BROMO-
Etylbromid,
Brometansyre, C2H3BrO2
ACETIC ACID, BROMO-
Bromeddiksyre,
Brometen C2H3Br
ETHENE, BROMO-
Vinylbromid,
Bromklormetan CH2BrCl
METHANE, BROMOCHLORO-,
Brommetan CH3Br
METHANE, BROMO-
Metylbromid,
1-Brommetyl-2-metylbenzen, C8H9Br

1-Brommetyl-3-metylbenzen C8H9Br
BENZENE, 1-(BROMOMETHYL)-3-METHYL-
1-Brommetyl-4-metylbenzen C8H9Br
BENZENE, 1-(BROMOMETHYL)-4-METHYL-,
Brompentafluorid BrF5
BROMINE FLUORIDE (BrF5),
1-Brom-2-propanon C3H5BrO
2-PROPANONE, 1-BROMO-
Bromaceton,
3-Brompropen C3H5Br
1-PROPENE, 3-BROMO-
Allylbromid,
Bromtrifluorid BrF3
BROMINE FLUORIDE (BrF3),
2-Brom-1,1,1-trifluor-2-kloretan C2HBrClF3
ETHANE, 2-BROMO-2-CHLORO- 1,1,1-TRIFLUORO-
Halotan,
1,3-Butadien C4H6
1,3-BUTADIENE,
Butan C4H10
BUTANE,
Butanal C4H8O
BUTANAL
Butyraldehyd,
Butanaloksim C4H9NO

Butyraldehydoksim,
Butanaloksim, C4H9NO
BUTANAL, OXIME
Butyraldehydoksim,
Butandikarboksylsyre C6H10O4
HEXANEDIOIC ACID
Adipinsyre,
Butandisyreanhydrid C4H4O3
2,5-FURANDIONE, DIHYDRO-
Ravsyreanhydrid,
2-Butanon C4H8O
2-BUTANONE
Metyletylketon,
2-Butanonoksim C4H9NO

Etylmetylketoksim,
2-Butanonperoksid C8H8O6
2-BUTANONE, PEROXIDE
Metyletylketonperoksid,
Butanoylkorid C4H7ClO
BUTANOYL CHLORIDE
Butyroylklorid,
Butansyre C4H8O2
BUTANOIC ACID
Smørsyre,
1-Butantiol, 1-BUTANETHIOL C4H10S
Butylmerkaptan,
(Z)-2-Butendikarboksylsyre, C4H4O4
2-BUTENEDIOIC ACID (Z)-
Maleinsyre,
3-Buten-2-on C4H6O
3-BUTEN-2-ONE
Metylvinylketon,
3-Butoksy-1,2-epoksypropan C7H14O2

Butyl(2,3-epoksypropyl)eter, Butylglycidyleter
2-Butoksyetanol C6H14O2
ETHANOL, 2-BUTOXY-
Butylglykol, Etylenglykolmonobutyleter,
2-(2-Butoksyetoksy)etyltiocyanat C9H17NO2S
THIOCYANIC ACID, 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ESTER,
2-Butoksyetyletanat C8H16O3
ETHANOL, 2-BUTOXY-, ACETATE
Butylglykolacetat, 2-Butoksyetylacetat
1-Butoksy-2-propanol C7H16O2
PROPANOL, BUTOXY-,
Butylamin C4H11N
1-BUTANAMINE,
Butylbutanat, C8H16O2
BUTANOIC ACID, BUTYL ESTER
Butylbutyrat
Butyletanat C6H12O2
ACETIC ACID, BUTYL ESTER
Butylacetat,
Butyl-2-hydroksypropanat, C7H14O3
PROPANOIC ACID, 2-HYDROXY-, BUTYL ESTER
Butyllaktat
Butylklorformat C5H9ClO2
CARBONOCHLORIDIC ACID, BUTYL ESTER
Klormaursyrebutylester,
Butyl-3-metylpropanat C9H18O2
BUTANOIC ACID, 3-METHYL-, BUTYL ESTER
Butylisovaleriat,
Butyl-2-metyl-2-propenat, C8H14O2
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, BUTYL ESTER
Butylmetakrylat
Butyl-2-propenat, C7H12O2
2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER
Butylakrylat,
2-Butyn-1,4-diol C4H6O2

But-2-yn-1,4-diol,
Butyrolakton C4H6O2
2-OXETANONE, 4-METHYL-,
Butyronitril C4H7N
BUTANENITRILE
Propylcyanid,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS