Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...



- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
Captafol C10H9Cl4NO2S
1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-2-[(1,1,2,2-TETRACHLOROETHYL)THIO]-,
Captan C9H8Cl3NO2S
1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-2-[(TRICHLOROMETHYL)THIO]-,
Cellulosenitrat ,

cesiumhydroksid CsOH
caesium hydroxide, cesium hydroxide
Cetyldimetylbenzylammoniumklorid,

Cinerin I C20H28O3
CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID, 2,2-DIMETHYL-3-(2-METHYL-1-PROPENYL)-, 3-(2-BUTENYL)-2-METHYL-4-OXO- 2-CYCLOPENTEN-1-YL ESTER, [1R-[1a[S*(Z)],3B]]-,
Cinerin II C21H28O5
CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID, 3-(3-METHOXY-2-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL)-2,2-DIMETHYL-, 3-(2-BUTENYL)- 2-METHYL-4-OXO-2-CYCLOPENTEN-1-YL ESTER, [1R-[1a[S*(Z)],3B(E)],
Citrus Red No 2 C18H16N2O3
2-NAPHTHALENOL, 1-[(2,5-DIMETHOXYPHENYL)AZO]-,
Cyanogenklorid CClN
CYANOGEN CHLORIDE ((CN)Cl),
S-[2-(1-Cyano-1-metyletyl)amino-2-oksoetyl]-O,O-dietylfosfortioat, C10H19N2O4PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-[(1- CYANO-1-METHYLETHYL)AMINO]-2-OXOETHYL] O,O-DIETHYL ESTER
Cyantoat,
2-Cyano-2-propanol C4H7NO
PROPANENITRILE, 2-HYDROXY- 2-METHYL-
Acetoncyanhydrin,
Cyklofosamid C7H15Cl2N2O2P
2H-1,3,2-OXAZAPHOSPHORIN-2-AMINE, N,N-BIS(2-CHLOROETHYL)TETRAHYDRO-, 2-OXIDE
Endoksan,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS