Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
DDT, C14H9Cl5
BENZENE, 1,1'-(2,2,2- TRICHLOROETHYLIDENE)BIS[4-CHLORO-
Dekaklorpentasyklodekanon C10Cl10O
1,3,4-METHENO-2H-CYCLOBUTA[cd]PENTALEN-2-ONE, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6- DECACHLOROOCTAHYDRO-
Klordekon, Dekaklorpentacyklodekanon,
Dialifor, C14H17ClNO4PS2
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-CHLORO-1-(1,3-DIHYDRO-1,3-DIOXO-2H-ISOINDOL-2-YL)ETHYL] O,O-DIETHYL ESTER
Dialifos,
Diallylftalat C14H14O4
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DI-2-PROPENYL ESTER,
dialuminiumtrioksid Al2O3
dialuminum trioxide
aluminiumoksid
2,4-Diaminoanisol C7H10N2O
1,3-BENZENEDIAMINE, 4-METHOXY-,
4,4'-Diaminoazobenzen C12H12N4
BENZENAMINE, 4,4'-AZOBIS-,
1,2-Diaminobenzen C6H8N2
1,2-BENZENEDIAMINE
o-Fenylendiamin,
1,4-Diaminobenzen C6H8N2
1,4-BENZENEDIAMINE
1,4-Fenyldiamin,
1,2-Diaminoetan, C2H8N2
1,2-ETHANEDIAMINE
Etylendiamin,
2,4-Diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin C9H9N5
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-PHENYL-
Benzoguanamin, 6-Fenyl-1,3,5-triazo-2,4-diamin,
1,4-Diamino-2-nitrobenzen C6H7N3O2

2-Nitro-p-fenylendiamin,
2,5-Diaminotoluen C7H10N2
1,4-BENZENEDIAMINE, 2-METHYL-
p-Toluendiamin,
S-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)metyl]-O,O-dimetylfosforditioat C6H12N5O2PS2
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(4,6-DIAMINO-1,3,5-TRIAZIN-2-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER Menazon
diammoniumkromat(VI) (NH4)2CrO4
diammonium chromate(VI)
Ammoniumkromat
diantimonpentasulfid Sb2S5
diantimony pentasulfide
antimon(V)sulfid
diatriumheptaoksidotetraborat dekahydrat Na2B4O7·10H2O
disodium heptaoxidotetraborate decahydrate
boraks, natriumtetraborat
3,6-Diazaoktan-1,8-diamin C6H18N4
1,2-ETHANEDIAMINE, N,N'-BIS(2-AMINOETHYL)-
Trietylentetramin
Diazometan CH2N2
METHANE, DIAZO-,
Dibenz[a,h]akridin, C21H13N
dibenzo[a,h]acridine
Dibenz[a,h]antracen C22H14
DIBENZ[a,h]ANTHRACENE,
Dibenzo[a,e]pyren C24H14
NAPHTHO[1,2,3,4-def]CHRYSENE,
Dibenzo[a,h]pyren C24H14
DIBENZO[b,d,e,f]CHRYSENE,
Dibenzo[a,i]pyren C24H14
BENZO[rst]PENTAPHENE,
7H-Dibenzo[c,g]karbazol C20H13N
7H-DIBENZO[c,g]CARBAZOLE,
Dibenzoylperoksid C14H10O4
PEROXIDE, DIBENZOYL
Benzoylperoksid,
dibly(II)bly(IV)oksid Pb2PbO4
dilead(II) lead(IV) okside
blymønje, triblytetraoksid, bly(II)tetraoksidoplumbat(IV)
diboran(6) B2H6
diborane(6)
dibortrioksid B2O3
diboron trioxide
boroksid
dibrom Br2
dibromine
brom
Dibromdifluormetan CBr2F2
METHANE, DIBROMODIFLUORO-,
(1,2-Dibrom-2,2-dikloretyl)dimetylfosfat C4H7Br2Cl2O4P
PHOSPHORIC ACID, 1,2-DIBROMO- 2,2-DICHLOROETHYL DIMETHYL ESTER
Dibromfos,
1,2-Dibrometan C2H5Br
ETHANE, 1,2-DIBROMO-
Etylenbromid
3,5-Dibrom-4-hydroksybenzonitril C7H3Br2NO
BENZONITRILE, 3,5-DIBROMO-4-HYDROXY-
Bromoksynil,
1,2-Dibrom-3-klorpropan C3H5Br2Cl
PROPANE, 1,2-DIBROMO-3-CHLORO-
DPCP,
Dibrommetan CH2Br2
METHANE, DIBROMO-
Metylenbromid,
Dibutylamin C8H19N
1-BUTANAMINE, N-BUTYL-,
2-(Dibutylamino)etanol C10H23NO
ETHANOL, 2-(DIBUTYLAMINO)-,
Dibutyleter C8H18O
BUTANE, 1,1'-OXYBIS-
Dibutylfosfat C8H19O4P
PHOSPHORIC ACID, DIBUTYL ESTER,
Dibutylftalat C12H14O4
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIETHYL ESTER,
Dibutylnitrosamin C8H18N2O

Dicyanoditioantrakinon C14H4N2O2S2
NAPHTHO[2,3-b]-1,4-DITHIIN-2,3-DICARBONITRILE, 5,10-DIHYDRO-5,10-DIOXO-
Ditianon
Dieldrin C12H8Cl6O
2,7:3,6-DIMETHANONAPHTH[2,3-b]OXIRENE, 3,4,5,6,9,9-HEXACHLORO- 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-OCTAHYDRO-, (1aa,2b,2aa,3b,6b,6aa,7b,7aa)-
Dienoklor C10Cl10
Bi-2,4-CYCLOPENTADIEN-1-YL, 1,1',2,2',3,3',4,4',5,5'-DECACHLORO-,
1,1-Dietoksyetan C6H14O2
ETHANE, 1,1-DIETHOXY-,
Dietylamin C4H11N
ETHANAMINE, N-ETHYL-,
2-(Dietylamino)etanol C6H15NO
ETHANOL, 2-(DIETHYLAMINO)-,
2-(Dietylamino)etyl-2-metyl-2-propenat, C10H19NO2
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIETHYLAMINO)ETHYL ESTER
(2-Dietylaminoetyl)metakrylat,
3-(Dietylamino)propylamin C7H18N2
1,3-PROPANEDIAMINE, N,N-DIETHYL-
N,N-Dietyl-1,3-diaminopropan,
Dietylaminoetylhydroklorid C6H15Cl2N
ETHANAMINE, 2-CHLORO-N,N-DIETHYL-, HYDROCHLORIDE
2-Klortrietylamin-hydroklorid,
Dietylbenzen C10H14
BENZENE, DIETHYL-,
Dietyleter C4H10O
ETHANE, 1,1'-OXYBIS-
Eter,
1,2-Dietylhydrazin C4H12N2
HYDRAZINE, 1,2-DIETHYL,-,
Dietylkarbonat C5H10O3
CARBONIC ACID, DIETHYL ESTER,
Dietyl-2-klor-1-(2,4-diklorfenyl)etenylfosfat C12H14Cl3O4P
PHOSPHORIC ACID, 2-CHLORO- 1-(2,4-DICHLOROPHENYL)ETHENYL DIETHYL ESTER
Klorfenvinfos,
Dietyloksalat C6H10O4
ETHANEDIOIC ACID, DIETHYL ESTER
Etyloksalat,
Dietylsulfat C4H10O4S
SULFURIC ACID, DIETHYL ESTER,
Difenyleter C12H10O
BENZENE, 1,1'-OXYBIS-,
2,2-Difenyl-N,N-dimetyletanamid C16H17NO
BENZENEACETAMIDE, N,N-DIMETHYL-a-PHENYL-
Difenamid, 2,2-Difenyl-N,N-dimetylacetamid,
difluor F2
difluorine
fluor
Difluordiklormetan CCl2F2
METHANE, DICHLORODIFLUORO-,
1,1-Difluoreten C2H2F2
ETHENE, 1,1-DIFLUORO-
1,1 Difluoretylen,
Difluorklormetan CHClF2
METHANE, CHLORODIFLUORO-,
1,2-Difluor-1,1,2,2-tetrakloretan C2Cl4F2
ETHANE, 1,1,2,2-TETRACHLORO- 1,2-DIFLUORO-,
difosforpentaoksid P2O5
diphosphorus pentaoxide
fosforpentaoksid, fosfor(V)oksid
difosforpentasulfid P2S5
diphosphorus pentasulfide
fosforpentasulfid, fosfor(V)sulfid,
(2,3-Dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)metylkarbamat C12H15NO3
7-BENZOFURANOL, 2,3-DIHYDRO- 2,2-DIMETHYL-, METHYLCARBAMATE
Karbofuran,
dihydrogen H2
dihydrogen
hydrogen
dihydrogendinitridokarbonat, aminometannitril H2CN2
dihydrogen dinitridocarbonate, cyanamide, aminomethanenitrile
cyanamid
dihydrogenperoksid H2O2
dihydrogen peroxide, hydrogen peroxide
hydrogenperoksid
dihydrogenselenid H2Se
dihydrogen selenide, selane
selenhydrid, selan
1,2-Dihydroksybenzen C6H6O2
1,2-BENZENEDIOL
Katekol,
1,3-Dihydroksybenzen C6H6O2
1,3-BENZENEDIOL
Resorcinol,
1,4-Dihydroksybenzen C6H6O2
1,4-BENZENEDIOL
Hydrokinon, Hydroquinon,
(2,3-Dihydro-2-metyl-7-benzofuranyl)karbamat C11H13NO3

Dekarbofuran,
dijernbis(tetraoksidosulfat) Fe2(SO4)3
diiron tris(tetraoxidosulfate)
jern(III)sulfat
dijod I2
diiodine
jod
dikaliumdikromat(VI) K2Cr2O7
dipotassium dichromate(VI)
kaliumdikromat(VI)
dikaliumkromat(VI) K2CrO4
dipotassium chromate(VI)
kaliumkromat
dikaliumsulfid K2S
dipotassium sulfide
kaliumsulfid
dikaliumtrioxidokarbonat K2CO3
dipotassium trioxidocarbonate
kaliumkarbonat
Dikloracetylen, C2Cl2

Dikloracetylklorid C2HCl3O
ACETYL CHLORIDE, DICHLORO-,
1,2-Diklorbenzen C6H4Cl2
BENZENE, 1,2-DICHLORO-,
1,4-Diklorbenzen C6H4Cl2
BENZENE, 1,4-DICHLORO-
Paradiklorbenzol,
3,3'-Diklorbenzidin C12H10Cl2N2
[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIAMINE, 3,3'-DICHLORO-,
2,6-Diklorbenzonitril C7H3Cl2N
BENZONITRILE, 2,6-DICHLORO-
Diklobenil,
4,4'-Diklordibenzoylperoksid C14H8Cl2O4
PEROXIDE, BIS(4-CHLOROBENZOYL)
Bis(4-klorbenzoyl)peroksid,
2,2,'-Diklordietylsulfid,

1,3-Diklor-5,5-dimetyl-2,4-imidazolidindion C5H6Cl2N2O2
2,4-IMIDAZOLIDINEDIONE, 1,3-DICHLORO-5,5-DIMETHYL-
1,3-Diklor-5,5-dimetylhydantoin,
Diklordimetylsilan C2H6Cl2Si
SILANE, DICHLORODIMETHYL-
Dimetyldiklorsilan,
1,1-Dikloretan C2H4Cl2
ETHANE, 1,1-DICHLORO-
1,2-Dikloretan C2H4C2
ETHANE, 1,2-DICHLORO-
Etylendiklorid
Dikloretansyre C2H2Cl2O2
ACETIC ACID, DICHLORO-
Dikloreddiksyre,
1,1-Dikloreten, C2H2Cl2
ETHENE, 1,1-DICHLORO-
1,1-Dikloretylen, Vinylidenklorid,
1,2-Dikloreten C2H2Cl2
ETHENE, 1,2-DICHLORO-
1,2-Dikloretylen, Acetylendiklorid,
2,2-Dikloretenyldimetylfosfat C4H7Cl2O4P
PHOSPHORIC ACID, 2,2-DICHLOROETHENYL DIMETHYL ESTER
Diklorvos, 2,2-Diklorvinyldimetylfosfat,
2-(2,4-Diklorfenoksy)etylsulfat C8H8Cl2O5S
2,4-DES,
Disul
2,4-Diklorfenoksybutansyre C10H10Cl2O3
BUTANOIC ACID, 4-(2,4-DICHLOROPHENOXY)-
2,4-Diklorfenoksysmørsyre, 2,4-DB,
2,4-Diklorfenoksyetansyre C8H6Cl2O3
ACETIC ACID, (2,4-DICHLOROPHENOXY)-
2,4-Diklorfenoksyeddiksyre
2,4-Diklorfenol C6H4Cl2O
PHENOL, 2,4-DICHLORO-,
a-(2,4-Diklorfenyl)-a-fenyl-5-pyrimidinmetanol C17H12Cl2N2O

Triarimol,
Diklormetan CH2Cl2
METHANE, DICHLORO-
Metylendiklorid,
3,6-Diklor-2-metoksybenzosyre C8H6Cl2O3
BENZOIC ACID, 3,6-DICHLORO-2-METHOXY-
Dikamb,
(Diklormetyl)benzen C7H6Cl2
BENZENE, (DICHLOROMETHYL)-
Diklortoluen, Benzylidenklorid,
2,3-Diklor-1,4-naftalendion C10H4Cl2O2
1,4-NAPHTHALENEDIONE, 2,3-DICHLORO-
Diklon, 2,3-Diklor-1,4-naftokinon,
1,1-Diklor-N-(dimetylamino)sulfonyl-N-fenyl-1-fluormetansulfenamid C9H11Cl2FN2O2S2
METHANESULFENAMIDE, 1,1-DICHLORO-N-[(DIMETHYLAMINO)SULFONYL]-1-FLUORO-N-PHENYL-
Diklofluanid,
1,1-Diklor-1-nitroetan C2H3Cl2NO2
ETHANE, 1,1-DICHLORO-1-NITRO-,
1,2-Diklorpropan C3H6Cl2
PROPANE, 1,2-DICHLORO-,
2,2-Diklorpropansyre C3H4Cl2O2
PROPANOIC ACID, 2,2-DICHLORO-,
1,3-Diklorpropen C3H4Cl2
1-PROPENE, 1,3-DICHLORO-,
S-(2,3-Diklor-2-propenyl)bis[(1-metyletyl)tiokarbamat] C10H17Cl2NOS
CARBAMOTHIOIC ACID, BIS(1-METHYLETHYL)-, S-(2,3-DICHLORO-2-PROPENYL) ESTER
Di-allat,
2,6-Diklortiobenzamid C7H5Cl2NS
BENZENECARBOTHIOAMIDE, 2,6-DICHLORO-
Klortiamid,
1,3-Diklor-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion C3HCl2N3O3
1,3,5-TRIAZINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE, 1,3-DICHLORO-
Diklorisocyanursyre
dikobberoksid CU2O
dicopper oxide
kobber(I)oksid
Dikvat C12H12N2.2Br
DIPYRIDO[1,2-a:2',1'-C]PYRAZINEDIIUM, 6,7-DIHYDRO-, DIBROMIDE,
dikvikksølvdiklorid Hg2Cl2
dimercury dichloride
kvikksølv(I)klorid
3,3'-Dimetoksybenzidin C14H16N2O2
[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIAMINE, 3,3'-DIMETHOXY-,
1,1-Dimetoksyetan C4H10O2
ETHANE, 1,1-DIMETHOXY-
Dimetylacetal,
1,2-Dimetoksyetan C4H10O2
ETHANE, 1,2-DIMETHOXY-
Etylenglykoldimetyleter,
Dimetoksymetan C3H8O2
METHANE, DIMETHOXY-,
2,3-Dimetoksystryknin C23H26N2O4
STRYCHNIDIN-10-ONE, 2,3-DIMETHOXY-
Brucin
(Dimetylamino)acetonitril C4H8N2
ACETONITRILE, (DIMETHYLAMINO)-,
2-(Dimetylamino)ethyl metacrylat C8H15NO2
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL ESTER
2-Dimetylaminoetylmetakrylat, 2-(Dimetylamino)etyl-2-metyl-2-propenat
1-(Dimetylamino)karbonyl-5-metyl-1H-pyrazol-3-yl-dimetylkarbamat C10H16N4O3
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 1-[(DIMETHYLAMINO)CARBONYL]-5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL ESTER
Dimetilan
2-Dimetylamino-5,6-dimetyl-4-pyrimidinyldimetylkarbamat C11H18N4O2
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)-5,6-DIMETHYL-4-PYRIMIDINYL ESTER
Pirimikarb,
2-Dimetylaminoetanol C4H11NO
ETHANOL, 2-(DIMETHYLAMINO)-,
(4-Dimetylamino-3-metylfenyl)metylkarbamat C11H16N2O2
PHENOL, 4-(DIMETHYLAMINO)-3-METHYL-, METHYLCARBAMATE (ESTER)
Aminokarb,
1-Dimetylamino-2-propanol C5H13NO
2-PROPANOL, 1-(DIMETHYLAMINO)-,
3-Dimetylaminopropylamin, C5H14N2
1,3-PROPANEDIAMINE, N,N-DIMETHYL-
N,N-Dimetyl-propan-1,3-diamin
1,1´-Dimetyl-4,4´-bipyridiniumdiklorid C12H14Cl2N2
4,4'-BIPYRIDINIUM, 1,1'-DIMETHYL-, DICHLORIDE
Parakvat,
1,3-Dimetylbutyletanat C8H16O2
2-PENTANOL, 4-METHYL-, ACETATE
4-Metyl-2-pentylacetat, 4-Metylpentyletanat,
1,2-Dimetyl-3,5-difenyl-1H-pyrazoliummetylsulfat C18H20N2O4S
1H-PYRAZOLIUM, 1,2-DIMETHYL-3,5-DIPHENYL-, METHYL SULFATE
Difenzokvat metylsulfat,
2-(1,1-Dimetyletyl)aminoetyl-2-propenat, C10H19NO2
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-[(1,1-DIMETHYLETHYL)AMINO]ETHYL ESTER
2-(tert-Butylamino)etylmetakrylat
2-(1,1-Dimetyletyl)-4,6-dinitrofenol C10H12N2O5
PHENOL, 2-(1,1-DIMETHYLETHYL)- 4,6-DINITRO-
Dinoterb, 2-tert-Butyl-4,6-dinitrofenol,
1,1-Dimetyletylamin C4H11N
2-PROPANAMINE, 2-METHYL-
tert-Butylamin,
2-(1,1-Dimetyletylamino)-4-etylamino-6-klor-1,3,5-triazin C9H16ClN5
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-CHLORO-N-(1,1-DIMETHYLETHYL)-N'-ETHYL-
Terbutylazin,
1,1-Dimetyletyletanat, C6H12O2
ACETIC ACID, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER
tert-Butylacetat, 1,1-Dimetyletylacetat,
Dimetylftalat C10H10O4
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIMETHYL ESTER,
2,5-Dimetylfuran C6H8O
FURAN, 2,5-DIMETHYL-,
2,6-Dimetyl-4-heptanon C9H18O
4-HEPTANONE, 2,6-DIMETHYL-
Diisobutylketon,
1,2-Dimetyl-1H-imidazol C5H8N2
1H-IMIDAZOLE, 1,2-DIMETHYL-
1,2-Dimetylimidazol,
1,1-Dimetylhydrazin C2H8N2
HYDRAZINE, 1,1-DIMETHYL-,
1,2-Dimetylhydrazin C2H8N2

Dimetylkarbamoylklorid C3H6ClNO
CARBAMIC CHLORIDE, DIMETHYL-,
Dimetylkarbonat C3H6O3
CARBONIC ACID, DIMETHYL ESTER,
2,2-Dimetyl-4-metylkarbamoyl-1,3-benzodioksol C11H13NO4
1,3-BENZODIOXOL-4-OL, 2,2-DIMETHYL-, METHYLCARBAMATE
Bendiokarb, Benkarbat,
(Z)-Dimetyl-1-metyl-3-metylamino-3-okso-1-propenylfosfat C7H14NO5P
PHOSPHORIC ACID, DIMETHYL 1-METHYL-3-(METHYLAMINO)-3-OXO-1-PROPENYL ESTER, (Z)-
Monokrotofos, Dimetyl-cis-1-metyl-2-metylkarbamoylvinylfosfat,
5,5-Dimetyl-3-okso-1-sykloheksen-1-yl-dimetylkarbamat C11H17NO3
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 5,5-DIMETHYL-3-OXO-1-CYCLOHEXEN-1-YL ESTER
Dimetam, 2,2-Dimetyldihydroresorcinoldimetyl karbamat,
2,4-Dimetyl-3-pentanon C7H14O
3-PENTANONE, 2,4-DIMETHYL-
Diisopropylketon,
2,2-Dimetylpropan C5H12
PROPANE, 2,2-DIMETHYL-
Neoptentan,
2,2-Dimetyl-1,3-propandiylbis(2-propenat) C11H16O4
2-PROPENOIC ACID, 2,2-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIYL ESTER
2,2-Dimetyl-1,3-propandiyldiakrylat,
Dimetylsulfat C2H6O4S
SULFURIC ACID, DIMETHYL ESTER,
1,4-Dimetylsykloheksan C8H16
CYCLOHEXANE, 1,4-DIMETHYL-,
2,6-Dimetyl-4-tridecylmorfolin C19H39NO
MORPHOLINE, 2,6-DIMETHYL- 4-TRIDECYL-
Tridemorf, Dimetyltridecylmorfolin,
Dimetyl-(2,2,2-triklor-1-hydroksyetyl)fosfonat C4H8Cl3O4P
PHOSPHONIC ACID, (2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXYETHYL)-, DIMETHYL ESTER
Triklorfon
dinatriumdikromat(VI) Na2Cr2O7
disodium dichromate(VI)
natriumdikromat
Dinatrium-3-hydroksy-4-(2,4,5-trimetylfenyl)azo-2,7-naftalendisulfonat C19H16N2Na2O7S2
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3-HYDROXY-4-[(2,4,5-TRIMETHYLPHENYL)AZO]-, DISODIUM SALT
dinatriumkarbonat Na2CO3
disodium carbonate
natriumkarbonat
dinatriumpentacyanidonitrosylferrat(II) Na2[Fe(CN)5NO]
disodium pentacyanidonitrosylferrate
natriumnitroprussid
dinatriumpentaoksidodisulfat(IV) Na2S2O5
disodium pentaoxidodisulfate(IV)
natriumdisulfitt
dinatriumperoksid Na2O2
disodium peroxide
natriumperoksid
dinatriumsulfid Na2S
disodium sulfide
dinatriumtetraborat Na2B4O7
disodium tetraborate
dinatriumtetraoksodisulfat(S-S) Na2S2O4
disodium tetraoxidodisulfate(S-S), sodium dithionite
natriumtetraoksodisulfat(S-S)(III), natriumditionitt
2,4-Dinitroanilin C6H5N3O4
BENZENAMINE, 2,4-DINITRO-,
2,4-Dinitrofenyltiocyanat C7H3N3O4S
THIOCYANIC ACID, 2,4-DINITROPHENYL ESTER
dinitrogenoksid N2O
dinitrogen oxide
lystgass, nitrogen(I)oksid,
4,6-Dinitro-2-sykloheksylfenol C12H14N2O5
PHENOL, 2-CYCLOHEXYL-4,6-DINITRO-
Dineks,
2,3-Dinitrotoluen C7H6N2O4
BENZENE, 1-METHYL-2,3-DINITRO-
2,5-Dinitrotoluen C7H6N2O4
BENZENE, 2-METHYL-1,4-DINITRO-,
2,6-Dinitrotoluen C7H6N2O4
BENZENE, 2-METHYL-1,3-DINITRO-,
3,4-Dinitrotoluen C7H6N2O4
BENZENE, 4-METHYL-1,2-DINITRO-,
3,5-Dinitrotoluen C7H6N2O4
BENZENE, 1-METHYL-3,5-DINITRO-,
Dinokton

Metylmetylheptyldinitrofenylkarbonat,
1,4-Dioksan C4H8O2
1,4-DIOXANE
Dietylendioksid,
Dioksation C12H26O6P2S4

Dioxandiylbisdietylfosforditioat ,
1,3-Dioksolan C3H6O2
1,3-DIOXOLANE,
2-(1,3-Dioksolan-2-yl)fenylmetylkarbamat C11H13NO4
PHENOL, 2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)-, METHYLCARBAMATE
Dioksakarb,
dioksygen O2
dioxygen
oksygen
Dipentylamin C10H23N
1-PENTANAMINE, N-PENTYL-,
Dipropylamin C6H15N
1-PROPANAMINE, N-PROPYL-,
Dipropyleter C6H14O
PROPANE, 1,1'-OXYBIS-,
Direct Black, C34H25N9Na2O7S2
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 4-AMINO-3-[[4'-[(2,4-DIAMINOPHENYL)AZO][1,1'-BIPHENYL]-4-YL]AZO]-5-HYDROXY-6-(PHENYLAZO)-, DISODIUM SALT
Dinatrium-4-amino-3-[4'-(2,4-diaminofenylazo)(1,1'-bifenyl)-4-yl]azo-5-hydroksy-6-fenylazo-2,7-naftalendisulfonat,
Direct Red 28, C32H22N6Na2O6S2
1-NAPHTHALENESULFONIC ACID, 3,3'-[[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYLBIS(AZO)]BIS[4-AMINO-, DISODIUM SALT
Dinatrium-3,3'-[1,1'bifenyl-4,4'-diylbis(azo)bis(4-amino-1-naftalensulfonat),]
Distearyldimetylammoniumklorid, C38H80ClN
1-OCTADECANAMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-OCTADECYL-, CHLORIDE
disvoveldekafluorid S2F10
disulfur decafluoride
disvoveldiklorid S2Cl2
disulfur dichloride
Disykloheksylamin C12H23N
CYCLOHEXANAMINE, N-CYCLOHEXYL-
Dicykloheksylamin,
Disykloheksylammoniumnitritt C12H24N2O2
CYCLOHEXANAMINE, N-CYCLOHEXYL-, NITRITE
Dicykloheksylammoniumnitritt
Disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat C15H22N2O2

Disyklopentadien C10H12
4,7-METHANO-1H-INDENE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-
Dicyklopentadien,
1,3-Ditiolo[4,5-b]quinoksalin-2-tion, C9H4N2S3
1,3-DITHIOLO[4,5-b]QUINOXALINE-2-THIONE
Tiokinox,
divanadiumpentaoksid V2O5
divanadium pentaoxide
vanadium(V)oksid, vanadiumpentaoksid
Divinyleter C4H6O
ETHENE, 1,1'-OXYBIS-,
Dodecylguanidinmonoacetat C13H29N3.C2H4O2
GUANIDINE, DODECYL-, MONOACETATE
Dodin,
Dodecyl-3,4,5-trihydroksybenzoat
BENZOIC ACID, 3,4,5-TRIHYDROXY-, DODECYL ESTER
Laurylgallat, Dodecylgallat
Dodekaklorpentasyklodekan C10Cl12
1,3,4-METHENO-1H-CYCLOBUTA[cd]PENTALENE, 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-DODECACHLOROOCTAHYDRO-
Perklorcyklodekan,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS