Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
(E)-2-Butenal C4H6O
2-BUTENAL, (E)-
Krotonaldehyd,
(E)-2-Butendikarboksylsyre C4H4O4
2-BUTENEDIOIC ACID (E)-
Fumarsyre
(E)-Dimetyl-3-dimetylamino-1-metyl-3-okso-1-propenylfosfat C8H16NO5P
PHOSPHORIC ACID, 3-(DIMETHYLAMINO)- 1-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL DIMETHYL ESTER, (E)-
Dikrotofos,
(E)-Etyl-2-butenat C6H10O2
2-BUTENOIC ACID, ETHYL ESTER, (E)-
Etylkrotonat,
Endosulfan, C9H6Cl6O3S
6,9-METHANO-2,4,3-BENZODIOXATHIEPIN, 6,7,8,9,10,10-HEXACHLORO-1,5,5a,6,9,9a-HEXAHYDRO-, 3-OXIDE
Tiodan,
Endrin C12H8Cl6O
2,7:3,6-DIMETHANONAPHTH[2,3-b]OXIRENE, 3,4,5,6,9,9-HEXACHLORO- 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-OCTAHYDRO-, (1aa,2b,2ab,3a,6a,6ab,7b,7aa)-,
1-Epoksyetyl-3,4-epoksysykloheksan C19H16O4
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL)-
Vinylcykloheksandiepoksid, 1-Epoksyetyl-3,4-epoksycykloheksan
1-Epoksyetyl-3,4-epoksysykloheksan C8H12O2
7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTANE, 1-OXIRANYL-,
1,2-Epoksypropan C3H6O

1,2-Propylenoksid, Propenoksid,
1,3-Epoksypropan C3H6O
OXETANE
1,3-Propylenoksid, Oksetan,
2,3-Epoksypropanal C3H4O2
OXIRANECARBOXALDEHYDE
Glycidaldehyd,
2,3-Epoksy-1-propanol C3H6O2
OXIRANEMETHANOL
Glycidol,
(2,3-Epoksypropyl)tolyleter 2477114
OXIRANE, [(METHYLPHENOXY)METHYL]-
(2,3-Epoksypropyl)kresyleter
2,3-Epoksypropyl-2-metyl-2-propenat C7H10O3
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, OXIRANYLMETHYL ESTER
2,3-Epoksypropylmetakrylat,
2,3-Epoksypropyl-2-metyl-2-propenat C9H12
BICYCLO[2.2.1]HEPT-2-ENE, 5-ETHYLIDENE-
Nitroglycerol, 2,3-Epoksypropylmetakrylat,
2,3-Epoksypropyl-2-propenat
2-PROPENOIC ACID, OXIRANYLMETHYL ESTER
Glycidylakrylat, 2,3-Epoksypropylakrylat
Etan C2H6
ETHANE,
Etanal, C2H4O
ACETALDEHYDE
Acetaldehyd,
Etanamid, C2H5NO
ACETAMIDE
Acetamid,
Etandial C2H2O2
ETHANEDIAL
Glyoksal,
Etandikarboksylsyre C2H2O4
ETHANEDIOIC ACID
Oksalsyre
1,2-Etandiol C2H6O2
1,2-ETHANEDIOL
Etylenglykol,
1,2-Etandioldinitrat C2H4N2O6
1,2-ETHANEDIOL, DINITRATE,
Etanol C2H6O
ETHANOL
Etylalkohol,
Etanperoksysyre, C2H4O3
ETHANEPEROXOIC ACID
Pereddiksyre
Etansyre, ACETIC ACID C2H4O2
Eddiksyre,
Etantiol C2H6S
ETHANETHIOL
Etylmerkaptan,
Eten C2H4
ETHENE
Etylen,
Etenoksid, C2H4O
OXIRANE
Oxiran, Etylenoksid
Etenon C2H2O
ETHENONE
Keten,
Etenyletanat, C4H6O2
ACETIC ACID ETHENYL ESTER,
Vinylacetat, Etenylacetat
6-Etoksy-1,2-dihydro-2,2,4-trimetylkinolin C14H19NO
QUINOLINE, 6-ETHOXY-1,2-DIHYDRO- 2,2,4-TRIMETHYL-
Etoksykin,
2-Etoksyetanol C4H10O2
ETHANOL, 2-ETHOXY-
Etylenglykolmonoetyleter, Cellosolve,
Etoksyeten, C4H8O
ETHENE, ETHOXY-
Vinyletyleter
2-Etoksyetyletanat C6H12O3
ETHANOL, 2-ETHOXY-, ACETATE
Etylenglykolmonoetyleteracetat,Cellosolveacetat, 2-Etoksyetylacetat,
Etylamin C2H7N
ETHANAMINE,
2-Etylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-klor-1,3,5-triazin C8H14ClN5
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, 6-CHLORO-N-ETHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-
Atrazin,
2-Etylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-metyltio-1,3,5-triazin C9H17N5S
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, N-ETHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-6-(METHYLTHIO)-
Ametryn,
S-(2-Etylamino-2-oksoetyl)-O,O-dimetylfosforditioat C6H14NO3PS2
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLAMINO)-2-OXOETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Etoatmetyl
Etylbenzen C8H10
BENZENE, ETHYL-,
Etylbrometanat C4H7BrO2
ACETIC ACID, BROMO-, ETHYL ESTER
Etylbromacetat,
2-Etylbutanal
BUTANAL, 2-ETHYL-
2-Etylbutyraldehyd
2-Etyl-1-butanol C6H14O
1-BUTANOL, 2-ETHYL-,
Etyl-2-cyano-2-propenat C6H7NO2
2-PROPENOIC ACID, 2-CYANO-, ETHYL ESTER
Etyl-2-cyanoakrylat ,
Etyletanat C4H8O2
ACETIC ACID ETHYL ESTER
Etylacetat,
2-Etylheksanal C8H16O
HEXANAL, 2-ETHYL-,
2-Etyl-1,3-heksandiol C8H18O2
1,3-HEXANEDIOL, 2-ETHYL-,
2-Etylheksyl-2-propenat
2-PROPENOIC ACID, 2-ETHYLHEXYL ESTER
2-Etylheksylakrylat
Etyl-2-hydroksypropanat C5H10O3
PROPANOIC ACID, 2-HYDROXY-, ETHYL ESTER
Etyllaktat,
Etylkarbamat, C3H7NO2
CARBAMIC ACID, ETHYL ESTER
Uretan,
Etylkloretanat C4H7ClO2
ACETIC ACID, CHLORO-, ETHYL ESTER
Etylkloracetat,
Etylklorformat C3H5ClO2
CARBONOCHLORIDIC ACID, ETHYL ESTER,
Etylmetanat C3H6O2
FORMIC ACID, ETHYL ESTER
Etylformat,
Etylmetansulfonat C3H8O3S
METHANESULFONIC ACID, ETHYL ESTER,
Etylmetyleter, C3H8O

Etyl-2-metylpropanat C6H12O2
PROPANOIC ACID, 2-METHYL-, ETHYL ESTER
Etylisobutyrat,
Etyl-2-metyl-2-propenat C6H10O2
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, ETHYL ESTER
Etylmetakrylat,
4-Etylmorfolin C6H13NO
MORPHOLINE, 4-ETHYL-
N-Etylmorfolin
Etylnitrat C2H5NO3
NITRIC ACID, ETHYL ESTER,
Etylnitritt C2H5NO2
NITROUS ACID, ETHYL ESTER,
S-Etyl-N,N-dipropyltiokarbamat C9H19NOS
CARBAMOTHIOIC ACID, DIPROPYL-, S-ETHYL ESTER
EPTC,
Etyl-O-etyl-S-fenylfosfonoditioat C10H15OPS2
PHOSPHONODITHIOIC ACID, ETHYL-, O-ETHYL S-PHENYL ESTER
Fonofos,
Etyl-O-(2,4,5-triklorfenyl)-O-etylfosfonotioat C10H12Cl3O2PS
PHOSPHONOTHIOIC ACID, ETHYL-, O-ETHYL O-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL) ESTER
Trikloronat,
Etylpropanat C5H10O2
PROPANOIC ACID, ETHYL ESTER,
Etyl-2-propenat C5H8O2
2-PROPENOIC ACID, ETHYL ESTER
Etylakrylat,
S-(2-Etylsulfinyl)etyl-O,O-dimetylfosforditioat C6H15O4PS2
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLSULFINYL)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER,
S-(2-Etylsulfinyl-1-metyletyl)-O,O-dimetyltiofosfat, C7H17O4PS2

S-[(2-Etylsulfonyl)etyl]-O,O-dimetylfosfortioat C6H15O5PS2
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLSULFONYL)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Demeton-S-metylsulfon,
S-(2-Etyltio)etyl-O,O-dietylfosfortioat C8H19O3PS2
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] ESTER
Demeton-S,
S-[(2-Etyltio)etyl]-O,O-dimetylfosfortioat C6H15O3PS2
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER,
Demeton-S-metyl
S-(2-Etyltioetyl)-O,O-dimetylfosforditioat C6H15O2PS3
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Tiometon
Etyn, C2H2
ETHYNE
Acetylen,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS