Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
Fenkapton C11H15Cl2O2PS3
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[[(2,5-DICHLOROPHENYL)THIO]METHYL] O,O-DIETHYL ESTER
Fenoksymetyloxiran, C9H10O2
OXIRANE, (PHENOXYMETHYL)-,
Fenol C6H6O
PHENOL
Karbolsyre,
Fenotiazin C12H9NS
10H-PHENOTHIAZINE,
Fentoat C12H17O4PS2
BENZENEACETIC ACID, a-[(DIMETHOXYPHOSPHINOTHIOYL)THIO]-, ETHYL ESTER,
Fenvalerat, C25H22ClNO3
BENZENEACETIC ACID, 4-CHLORO-a-(1-METHYLETHYL)-, CYANO(3-PHENOXYPHENYL)METHYL ESTER
Fenylacetonitril C8H7N
BENZENEACETONITRILE
Benzylcyanid,
Fenyl-5,6-diklor-2-trifluormetyl-1H-benzimidazol-1-karboksylat C15H7Cl2F3N2O2
1H-BENZIMIDAZOLE-1-CARBOXYLIC ACID, 5,6-DICHLORO-2-(TRIFLUOROMETHYL)-, PHENYL ESTER
Fenazaflor,
2-Fenylfenol C12H10O
[1,1'-BIPHENYL]-2-OL,
Fenylfosfin C6H7P
PHOSPHINE, PHENYL-,
Fenylhydrazin C6H8N2
HYDRAZINE, PHENYL-,
Fenylisocyanat C7H5NO
BENZENE, ISOCYANATO-
Isocyanatobenzen,
1-Fenylpropen, C9H10
BENZENE, 1-ETHENYL-2-METHYL-
2-Vinyltoluen, Metylstyren, 2-Metylstyren
2-Fenylpropen C9H10
BENZENE, (1-METHYLETHENYL)-
Metylstyren,
3-Fenyl-2-propenyl-2-aminobenzoat C16H15NO2
2-PROPEN-1-OL, 3-PHENYL-, 2-AMINOBENZOATE
Cinnamylantranilat,
1-Fenyl-3-pyrazolidon C9H10N2O
3-PYRAZOLIDINONE, 1-PHENYL-,
Ferbam, C9H18FeN3S6
IRON, TRIS(DIMETHYL- CARBAMODITHIOATO-S,S')-, (OC-6-11)-,
Fluordiklormetan CHCl2F
METHANE, DICHLOROFLUORO-,
Fluoretanamid C2H4FNO
ACETAMIDE, 2-FLUORO-
Fluoracetamid
Fluoretansyre C2H3FO2
ACETIC ACID, FLUORO-
Fluoreddiksyre
Fluoretylbifenyletanat C16H15FO2

Fluenetyl,Fluoretylbifenylacetat,
Fluortriklormetan CCl3F
METHANE, TRICHLOROFLUORO-,
Foksin C12H15N2O3PS
3,5-DIOXA-6-AZA-4-PHOSPHAOCT-6-ENE-8-NITRILE, 4-ETHOXY-7-PHENYL-, 4-SULFIDE
Formamid CH3NO
FORMAMIDE,
Formetanat, C11H15N3O2
METHANIMIDAMIDE, N,N-DIMETHYL- N'-[3-[[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXY]PHENYL]-
3-Dimetylaminometylenaminofenylmetylkarbamat,
S-(2-Formylamino-2-oksoetyl)-O,O-dimetylfosforditioat C6H12NO4PS2
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-(FORMYLMETHYLAMINO)-2-OXOETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Formotion,
Fosacetim C14H13Cl2N2O2PS
PHOSPHORAMIDOTHIOIC ACID, (1-IMINOETHYL)-, O,O-BIS(4-CHLOROPHENYL) ESTER
Fosalon C12H15ClNO4PS2
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(6-CHLORO-2-OXO-3(2H)-BENZOXAZOLYL)METHYL] O,O-DIETHYL ESTER,
fosfan PH3
phosphane
hydrogenfosfid
fosfordtrikloridoxid, fosforyltriklorid POCl3 eller PCl3O
phosporus trichloride oxide, phosphoryl trichloride
fosforylklorid
fosforpentaklorid PCl5
phosphorus pentachloride
fosfortribromid PBr3
phosphoru tribromide
fosfor(III)bromid
Fosmet, C11H12NO4PS2
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(1,3-DIHYDRO-1,3-DIOXO-2H-ISOINDOL-2-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Dimetylftalimidometylfosforditioat,
1,3-Ftalodinitril C8H4N2
1,3-BENZENEDICARBONITRILE
m-Ftalodinitril,
Ftalsyreanhydrid C8H4O3
1,3-ISOBENZOFURANDIONE,
Furan C4H4O
FURAN,
2,5-Furandion C4H2O3
2,5-FURANDIONE
Maleinsyreanhydrid,
2-Furanmetanol C5H6O2
2-FURANMETHANOL
Furfurylalkohol,
Furunålsolje

Pine oil,Tallolje,
2-(2-Furyl)-1H-benzimidazol C11H8N2O
1H-BENZIMIDAZOLE, 2-(2-FURANYL)-
Fuberidazol,
2-Furylmetanal C5H4O2
2-FURANCARBOXALDEHYDE
2-Furaldehyd, Furfural,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS