Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
2-Imidazolidintion C3H6N2S
2-IMIDAZOLIDINETHIONE
Etylentiourea
Inden C9H8
1H-INDENE,
Indeno[1,2,3-cd]pyren C22H12
INDENO[1,2,3-cd]PYRENE,
3-Indolylbutansyre, C12H13NO2
1H-INDOLE-3-BUTANOIC ACID
3-Indolylsmørsyre, 3-Indolsmørsyre,
Isobenzan C9H4Cl8O
4,7-METHANOISOBENZOFURAN, 1,3,4,5,6,7,8,8-OCTACHLORO-1,3,3a4,7,7a-HEXAHYDRO-
Telodrin
3-Isocyanatometyl-3,5,5-trimetylsykloheksylisocyanat C12H18N2O2
CYCLOHEXANE, 5-ISOCYANATO- 1-(ISOCYANATOMETHYL)-1,3,3-TRIMETHYL-
Isoforondiisocyanat, 3-Isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylisocyanat,
Isodrin C12H8Cl6
1,4:5,8-DIMETHANONAPHTHALENE, 1,2,3,4,10,10-HEXACHLORO-1,4,4a,5,8,8a-hEXAHYDRO-, (1a,4a,4ab,5b,8b,8ab)-,
Isofenfos C15H24NO4PS
BENZOIC ACID, 2-[[ETHOXY[(1- METHYLETHYL)AMINO]PHOSPHINOTHIOYL]OXY]-, 1-METHYLETHYL ESTER,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS