Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
jern(II)dijern(III)oksid Fe3O4
iron(II) diiron(III) oxide
magnetitt
jern(II)sulfat(VI) FeSO4
iron(II) sulfate(VI)
jernsulfat
jernpentakarbonyl Fe(CO)5
iron pentacarbonyl
pentakarbonyljern
jerntriklorid FeCl3
iron trichloride
jern(III)klorid
Jodbenzen, C6H5I

Jodetansyre, C2H3IO2
ACETIC ACID, IODO-
Jodeddiksyre,
Jodmetan CH3I
METHANE, IODO-
Metyljodid,
3-Jodpropen C3H5I
1-PROPENE, 3-IODO-
Allyljodid,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS