Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
kadmiumcyanid Cd(CN)2
cadmium cyanide
kadmiumdifluorid CdF2
cadmium difluoride
kadmiumfluorid
kadmiumdijodid CdI2
cadmium diiodide
kadmiumjodid
kadmiumdiklorid CdCl2
cadmium dichloride
kad miumklorid
kadmiumformat Cd(HCOO)2
cadmium formate
kadmiumheksafluoridosilikat CdSiF6
cadmium hexafluoridosilicate
kadmiumoksid CdO
cadmium oxide
kalium K
potassium
kaliumbromid KBr
potassium bromide
kaliumdifluoridohydrogenat KHF2
potassium difluoridohydrogenate
kaliumhydrogenfluorid,kaliumhydrogendifluorid
kaliumfluorid KF
potassium fluoride
kaliumhydrogensulfat(VI) KHSO4
potassium hydrogensulfate(VI)
kaliumhydroksid HKO
potassium hydroxide
kaliumjodid KI
kalium iodide
kaliumklorat(VII), kaliumtetraoksoklorat KClO4
potassium tetraoxidochlorate, potassium perchlorate
kaliumperklorat
kaliummanganat(VII) KMnO4
potassium manganate(VII), potassium permanganate
kaliumpermanganat
kaliumnitrat(III), kaliumdioksidonitrat KNO2
potassium dioxidonitrate, potassium nitrite
kaliumnitritt
kaliumtetraoksidojodat KIO4
potassium tetraoxidoiodate, potassium iodate(VII)
kaliumperjodat
kaliumtrioksidobromat KBrO3
pottasium trioxidobromate
kaliumbromat(V)
kaliumtrioksidojodat KIO3
potassium trioxidoiodate, potassium iodate(V)
kaliumjodat
kalium trioksidoklorat KClO3
potassium trioxochlorate
kaliumklorat(V)
kalsium Ca
calcium
kalsiumbis(trioksidoklorat) Ca(ClO3)2
calcium bis(trioxidochlorate)
kalsiumklorat(V)
kalsiumdihydrid CaH2
calcium dihydride
kalsiumhydrid
kalsiumdihydroksid Ca(OH)2
calcium dihydroxide
kalsiumhydroksid
kalsiumdikarbid CaC2
calcium dicarbide
kalsiumkarbid
kalsiumdiklorat(I), kalsiumbis(monoksidoklorat) Ca(ClO)2
calcium bis(monoxidochlorate)
kalsiumhypokloritt
kalsiumdiklorid CaCl2
calcium dichloride
kalsiumklorid
kalsiumdinitridokarbonat CaCN2
calcium dinitridocarbonate, calcium cyanamide
kalsiumcyanamid
kalsiumkromat(VI) CaCrO4
calcium chromate(VI)
kalsiumkromat
kalsiumoksid CaO
calcium oxide
lesket kalk
kalsiumsulfid CaS
calcium sulfide
Kamfer C10H16O
BICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-ONE, 1,7,7-TRIMETHYL-,
karbon C
carbon
karbonbromidtrifluorid CBrF3
carbon bromide trifluoride
bromtrifluormetan
karbondikloridoksid, karbonyldiklorid COCl2 eller CCl2O
carbon dichloride oxide, carbonyl dichloride, carbonyl chloride
fosgen, karbonyldiklorid, karbonylklorid
karbondioksid CO2
carbon dioxide
karbondisulfid CS2
carbon disulfide
4,4'-Karbonimidoylbis(dimetylanilin), C17H21N3
BENZENAMINE, 4,4'-CARBONIMIDOYLBIS[N,N-DIMETHYL-
Auramin,
4,4'-Karbonimidoyl-bis(dimetylanilin) monohydroklorid C17H22ClN3
BENZENAMINE, 4,4'-CARBONIMIDOYLBIS[N,N-DIMETHYL-, MONOHYDROCHLORIDE
Auraminhydroklorid,
karbonmonooksid CO
carbon monoxide
karbontetrabromid CBr4
carbon tetrabromide
tetrabrommetan
karbontetraklorid CCl4
carbon tetrachloride,
tetraklormetan
karbonyldifluorid, karbondifluoridoxid CF2O eller COF2
carbonyl difluoride, carbon difluoride oxide
fluorfosgen
karbonylsulfid COS
carbonyl sulfide, carbon oxide sulfide
karbonoksidsulfid
Kelevan, C17H12Cl10O4

Kinometionat C10H6N2OS2
1,3-DITHIOLO[4,5-b]QUINOXALIN-2-ONE, 6-METHYL-
Oksytiokino
Kloracetonitril C2H2ClN
ACETONITRILE, CHLORO-,
Kloracetylklorid C2H2Cl2O
ACETYL CHLORIDE, CHLORO-,
2-Klorbenzaldehyd C7H5ClO
BENZALDEHYDE, 2-CHLORO-,
Klorbenzen C6H5Cl
BENZENE, CHLORO-
Monoklorbenzen,
2-Klorbenzonitril C7H4ClN
BENZONITRILE, 2-CHLORO-,
2-Klorbenzylidenmalononitril C10H5ClN2
PROPANEDINITRILE, [(2-CHLOROPHENYL)METHYLENE]-,
2-Klor-1,3-butadien C4H5Cl
1,3-BUTADIENE, 2-CHLORO-
Kloropren,
4-Klor-2-butynyl-3-klorfenylkarbamat C11H9Cl2NO2
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 4-CHLORO-2-BUTYNYL ESTER
Barban,
4-Klorcyanometylamino-6-etylamino-1,3,5-triazin C9H13ClN6
PROPANENITRILE, 2-[[4-CHLORO-6- (ETHYLAMINO)-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-METHYL-
Cyanazin
Klordan C10H6Cl8
4,7-METHANO-1H-INDENE, 1,2,4,5,6,7,8,8-OCTACHLORO-2,3,3a,4,7,7a-HEXAHYDRO-,
2-Klor-1-difluormetoksy-1,1,2-trifluoretan C3H2ClF5O
ETHANE, 2-CHLORO-1-(DIFLUOROMETHOXY)-1,1,2-TRIFLUORO-
Enfluran,
2-Klor-4-dimetylamino-6-metylpyrimidin C7H10ClN3
4-PYRIMIDINAMINE, 2-CHLORO-N,N,6-TRIMETHYL-
Krimidin,
4-Klor-3,5-dimetylfenol C8H9ClO
PHENOL, 4-CHLORO-3,5-DIMETHYL-
4-Klor-3,5-xylenol,
Klordioksid ClO2
CHLORINE OXIDE (ClO2)
Klor(IV)oksid,
3-Klor-1,2-epoksypropan C3H5ClO
OXIRANE, (CHLOROMETHYL)-
Epiklorhydrin,
Klorert difenyloksid

Kloretan C2H5Cl
ETHANE, CHLORO-
Etylklorid,
Kloretanal, C2H3ClO
ACETALDEHYDE, CHLORO-
2-Kloracetaldehyd,
2-Kloretanamid C2H4ClNO
ACETAMIDE, 2-CHLORO-
2-Kloracetamid,
2-Kloretanol C2H5ClO
ETHANOL, 2-CHLORO-
Etylenklorhydrin,
Kloretansyre C2H3ClO2
ACETIC ACID, CHLORO-
Monokloreddiksyre, Kloreddiksyre,
Kloreten C2H3Cl
ETHENE, CHLORO-
Vinylklorid,
4-Klorfenoksyetansyre, C8H7ClO3
ACETIC ACID, (4-CHLOROPHENOXY)-
4-CPA, Tomatone, 4-Klorfenoksyeddiksyre
2-(4-Klorfenyl)fenylacetyl-1H-inden-1,3(2H)-dion, C23H15ClO3
1H-INDENE-1,3(2H)-DIONE, 2-[(4-CHLOROPHENYL)PHENYLACETYL]-
Klorfacinon,
4-(2-Klorfenyl)hydrazon-3-metyl-4,5-isoxazoldion C10H8ClN3O2
4,5-ISOXAZOLEDIONE, 3-METHYL-, 4-[(2-CHLOROPHENYL)HYDRAZONE]
Drazoksolon, Drazoxolon,
4-Klorfenylbenzensulfonat C12H9ClO3S
BENZENESULFONIC ACID, 4-CHLOROPHENYL ESTER
Fenson,
2-Klor-1-fenyletanon C8H7ClO
ETHANONE, 2-CHLORO-1-PHENYL-,
klorfluoridtrioksid ClO3F
chlorine fluoride trioxide
perklorylfluorid
Klormetan, CH3Cl
METHANE, CHLORO-
Metylklorid,
2-(4-klor-2-metyl)fenoksypropansyre C10H11ClO3
PROPANOIC ACID, 2-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY)-
Anicon B, 2-(4-klor-2-metyl)- fenoksypropionsyre
4-(4-Klor-2-metylfenoksy)butansyre C11H13ClO3
BUTANOIC ACID, 4-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY)-
4-(4-Klor-2-metylfenoksy)smørsyre,
4-Klor-2-metylfenoksyetansyre C9H9ClO3
ACETIC ACID, (4-CHLORO- 2-METHYLPHENOXY), -
MCPA, 4-Klor-2-metylfenoksyeddiksyre
4-Klor-3-metylfenol C7H7ClO
PHENOL, 4-CHLORO-3-METHYL-,
3-Klor-2-metyl-1-propen C4H7Cl
1-PROPENE, 3-CHLORO-2-METHYL-
1-Klor-4-nitrobenzen C6H4ClNO2
BENZENE, 1-CHLORO-4-NITRO-
p-Nitroklorbenzen,
1-Klor-1-nitropropan C3H6ClNO2
PROPANE, 1-CHLORO-1-NITRO-,
2-Klor-N-(2-Kloretyl)-N-metyletylamin C5H11Cl2N
ETHANAMINE, 2-CHLORO-N-(2- CHLOROETHYL)-N-METHYL-
N-Metylbis-(2-kloretyl)amin,
2-Klor-N-(2-kloretyl)-N-metyletylammoniumklorid C5H12Cl3N
ETHANAMINE, 2-CHLORO-N- (2-CHLOROETHYL)-N-METHYL-, HYDROCHLORIDE
N-Metyl-bis(2-kloretyl)aminhydroklorid,
2-Klor-N-(1-metyletyl)acetanilid C11H14ClNO
ACETAMIDE, 2-CHLORO- N-(1-METHYLETHYL)-N-PHENYL-
Propaklor, 2-Klor-N-isopropylacetanilid,
Klorometoksymetan, C2H5ClO
METHANE, CHLOROMETHOXY-
Klormetylmetyleter
Klorpentafluorid ClF5
CHLORINE FLUORIDE (ClF5),
1-Klor-2-propanol C3H7ClO
2-PROPANOL, 1-CHLORO-
Propylenklorhydrin,
1-Klor-2-propanon C3H5ClO
2-PROPANONE, 1-CHLORO-
Kloraceton,
2-Klorpropansyre C3H5ClO2
PROPANOIC ACID, 2-CHLORO-
2-Klorpropionsyre,
3-Klorpropen C3H5Cl
1-PROPENE, 3-CHLORO-
Allylklorid,
2-Klor-2-propenyldietylditiokarbamat, C8H14ClNS2
CARBAMODITHIOIC ACID, DIETHYL-, 2-CHLORO-2-PROPENYL ESTER
Sulfallat,
1-Klorstyren C8H7Cl
BENZENE, 1-CHLORO-2-ETHENYL-
o-Klorstyren,
2-Klortoluen C7H7Cl
BENZENE, 1-CHLORO-2-METHYL-,
2-Klortrietylamin C6H14ClN
ETHANAMINE, 2-CHLORO-N,N-DIETHYL-
Dietylaminoetyl-klorid,
klortrifluorid ClF3
chlorine trifluoride
klor(VII)syre HClO4
tetraoxochloric acid
perklorsyre
kobber Cu
copper
kobberdiklorid CuCl2
copper dichloride
kobber(II)klorid
kobber(I)klorid CuCl
copper chloride
kobberklorid
kobbersulfat CuSO4
copper(II) sulfate(VI)
kobolt Co
cobalt
kobolt(II)klorid, koboltdiklorid CoCl2
cobalt dichloride
koboltsulfat CoSO4
cobalt sulfate
Kolchicin C22H25NO6
ACETAMIDE, N-(5,6,7,9-TETRAHYDRO- 1,2,3,10-TETRAMETHOXY-9-OXOBENZO[a]HEPTALEN-7-YL)-, (S)-,
Kreosot
CREOSOTE, THE DISTILLATE OF COAL TAR PRODUCED BY THE HIGH TEMPERATURE CARBONIZATION OF BITUMINOUS COAL. IT CONSISTS PRIMARILY OF AROMATIC HYDROCA
Kulltjærekreosot
Kromdikloriddioksid CrCl2O2
chromium dichloride dioxide
kromylklorid
krom(VI)oksid, kromtrioksid CrO3
chromium oxide
Krotalin C16H23NO6

Monokrotalin
Kruformat C12H19ClNO3P
PHOSPHORAMIDIC ACID, METHYL-, 2-CHLORO-4-(1,1-DIMETHYLETHYL)PHENYL METHYL ESTER,
Krysen C18H12
CHRYSENE,
Kumafuryl, C17H14O5
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(2-FURANYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY-
Hydroksyoksofurylbutylkumarin,
Kumaklor, C19H15ClO4
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(4-CHLOROPHENYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY-
Acetonylklorbenzylhydroksykumarin,
Kumatetralyl, C19H16O3
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHALENYL)-
Hydroksytetrahydronaftylkumarin,
Kumitoat, C17H12O5PS

kvikksølv Hg
mercury

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS