Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
magnesium Mg
magnesium
magnesiumoksid MgO
magnesium oxide
Malation, C10H19O6PS2
BUTANEDIOIC ACID, [(DIMETHOXYPHOSPHINOTHIOYL)THIO]-, DIETHYL ESTER
S-(1,2-dikarbetoksyetyl)-O,O-dimetylfosforditioat,
mangan Mn
manganese
mangan(IV)oksid, mangandioksid MnO2
manganese dioxide
Mannitolheksanitrat C6H8N6O15

Heksanitromannitol, Nitromannit
MCT C8H5Mn

Trikarbonylsyklopentadienyl-metyl-1-mangan
Mefosfolan C8H16NO3PS2
PHOSPHORAMIDIC ACID, (4-METHYL- 1,3-DITHIOLAN-2-YLIDENE)-, DIETHYL ESTER
Mekarbam C10H20NO5PS2
7-OXA-5-THIA-2-AZA-6-PHOSPHANONANOIC ACID, 6-ETHOXY-2-METHYL-3-OXO-, ETHYL ESTER, 6-SULFIDE,
Merkaptoetansyre C2H4O2S
ACETIC ACID, MERCAPTO-
Tioglykolsyre, Merkaptoeddiksyre,
Metan CH4
METHANE,
Metanal CH2O
FORMALDEHYDE
Formaldehyd,
Metanol CH4O
METHANOL
Metylalkohol,
Metansulfonsyre CH4O3S
METHANESULFONIC ACID,
Metansulfonsyrefluorid CH3FO2S
METHANESULFONYL FLUORIDE,
Metansyre, CH2O2
FORMIC ACID
Maursyre,
Metantiol CH4S
METHANETHIOL
Metylmerkaptan,
2-Methyl-4-(o-tolyldiazenyl)anilin C14H15N3
BENZENAMINE, 2-METHYL-4-[(2-METHYLPHENYL)AZO]-
o-Aminoazotoluen, 2-Metyl-4- (2-metylfenyl)azobenzenamin, 4'-Amino-2,3'-dimetylazobenzen
Metidation C6H11N2O4PS3
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(5-METHOXY-2-OXO-1,3,4-THIADIAZOL-3(2H)-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER,
Metiokarb C11H15NO2S
PHENOL, 3,5-DIMETHYL-4-(METHYLTHIO)-, METHYLCARBAMATE
Merkaptodimetur,
2-Metoksyanilin C7H9NO
BENZENAMINE, 2-METHOXY-
o-Anisidin,
4-Metoksyanilin C7H9NO
BENZENAMINE, 4-METHOXY-
p-Anisidin,
2-Metoksyetanol C3H8O2
ETHANOL, 2-METHOXY-
Etylenglykolmonometyleter, Metylglykol,
Metoksyeten C3H6O
ETHENE, METHOXY-
Metylvinyleter,
2-Metoksyetyletanat C5H10O3
ETHANOL, 2-METHOXY-, ACETATE
Metylglykolacetat, 2-Metoksyetylacetat,
4-Metoksyfenol C7H8O2
PHENOL, 4-METHOXY-,
Metoksyklor C16H15Cl3O2
BENZENE, 1,1'-(2,2,2-TRICHLOROETHYLIDENE)BIS[4-METHOXY-,
4-Metoksy-2-nitroanilin C7H8N2O3
BENZENAMINE, 4-METHOXY-2-NITRO-
o-Nitro-p-anisidin,
S-(5-Metoksy-4-okso-4H-pyran-2-yl)metyl-O,O-dimetylfosfortioat C9H13O6PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[(5-METHOXY- 4-OXO-4H- PYRAN-2-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Endotion,
1-Metoksy-2-propanol C4H10O2
2-PROPANOL, 1-METHOXY-
Propylenglykolmonometyleter,
2-(2-Metoksypropoksy)propanol, C7H16O3
PROPANOL, (2-METHOXYMETHYLETHOXY)-
Dipropylenglykolmetyleter,
Metomyl C5H10N2O2S
ETHANIMIDOTHIOIC ACID, N-[[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXY]-, METHYL ESTER,
(1-Metyl)etyl-3-klorfenylkarbamat, C10H12ClNO2
CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 1-METHYLETHYL ESTER
Klorprofam,
Metylamin CH5N
METHANAMINE,
2-Metylaminoetanol C3H9NO
ETHANOL, 2-(METHYLAMINO)-
N-Metyl-2-etanolamin,
2-Metylamino-4-(1-metyletyl)amino-6-metyltio-1,3,5-triazin, C8H15N5S
1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE, N-METHYL-N'-(1-METHYLETHYL)-6-(METHYLTHIO)-
Desmetryn,
2-Metylaziridin C3H7N
AZIRIDINE, 2-METHYL-
Propylenimin, 4-Metylpiridin,
(Metylazoksy)metyletanat C4H8N2O3
METHANOL, (METHYL-ONN-AZOXY)-, ACETATE (ESTER)
(Metylazoksy)metylacetat,
4-Metyl-1,3-benzendiamin C7H10N2
1,3-BENZENEDIAMINE, 4-METHYL-
2,4-Diaminotoluen,
2-Metyl-1,3-butadien, C5H8
1,3-BUTADIENE, 2-METHYL-
Isopren,
2-Metylbutan C5H12
BUTANE, 2-METHYL-
Isopentan,
Metylbutanat C5H10O2
BUTANOIC ACID, METHYL ESTER
Metylbutyrat,
2-Metyl-2-butanol C5H12O
2-BUTANOL, 2-METHYL-
tert-Pentanol,
3-Metyl-1-butanol C5H12O
1-BUTANOL, 3-METHYL-,
3-Metyl-2-butanon C5H10O
2-BUTANONE, 3-METHYL-
Metylisopropylketon,
(3-Metylbutyl)etanat C7H14O2
1-BUTANOL, 3-METHYL-, ACETATE
Isoamylacetat, (3-Metylbutyl)acetat,
2-Metylbutyl-4,6-dinitrofenol C11H14N2O5

Dinosam,
Metyl-2-cyano-2-propenat C5H5NO2
2-PROPENOIC ACID, 2-CYANO-, METHYL ESTER
Metyl-2-cyanoakrylat
4-Metyl-1-(1,1-dimetyletyl)benzen C11H16
BENZENE, 1-(1,1-DIMETHYLETHYL)- 4-METHYL-
Butyltoluen, 1-Metyl-4-tert-butylbenzen
1-Metyl-2,4-dinitrobenzen C7H6N2O4
BENZENE, 1-METHYL-2,4-DINITRO-
2,4-Dinitrotoluen,
2-Metyl-4,6-dinitrofenol C7H6N2O5
PHENOL, 2-METHYL-4,6-DINITRO-
DNOC,
2-Metyl-4,6- dinitrofenol, ammoniumsalt C7H9N3O5N
PHENOL, 2-METHYL-4,6-DINITRO-, AMMONIUM SALT
DNOC, ammoniumsalt,
3,3'-Metylenbis(4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on) C19H12O6
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3,3'-METHYLENEBIS[4-HYDROXY-
Dikumarin, Dikumarol
1,1´-Metylenbis(4-isocyanatobenzen) C15H10N2O2
BENZENE, 1,1'-METHYLENEBIS[4-ISOCYANATO-
Difenylmetan-4,4'-diisocyanat
4,4'-Metylenbis(2-kloranilin) C13H12Cl2N2
BENZENAMINE, 4,4'-METHYLENE BIS[2-CHLORO-,
4,4'-Metylenbis(2-metylanilin) C15H18N2
BENZENAMINE, 4,4'-METHYLENEBIS[2-METHYL-,
2,2'-Metylenbis(3,4,6-triklorfenol) C13H6Cl6O2
PHENOL, 2,2'-METHYLENEBIS [3,4,6-TRICHLORO-,
4,4´-Metylendianilin C13H14N2
BENZENAMINE, 4,4'-METHYLENEBIS-,
4-Metylen-2-oksetanon C4H4O2
2-OXETANONE, 4-METHYLENE-
Diketen,
S,S'-Metylen-O,O,O',O'-tetraetylfosforditioat C9H22O4P2S4
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S,S'-METHYLENE O,O,O',O'-TETRAETHYL ESTER
Etion,
Metyletanat C3H6O2
ACETIC ACID, METHYL ESTER
Metylacetat ,
2-(1-Metyletoksy)etanol C5H12O2
ETHANOL, 2-(1-METHYLETHOXY)-
2-Isopropoksyetanol,
2-(1-Metyletoksy)fenylmetylkarbamat C11H15NO3
PHENOL, 2-(1-METHYLETHOXY)-, METHYLCARBAMATE,
(1-Metyletyl)amino-4-fenylaminobenzen
1,4-BENZENEDIAMINE, N-(1-METHYLETHYL)-N'-PHENYL-
N-(1-Metyletyl)-N'-fenyl-1,4-benzendiamin, N-Isopropyl-N'-fenyl-1,4-benzendiamin
(1-Metyletyl)benzen C9H12
BENZENE, (1-METHYLETHYL)-
Kumen, Isopropylbenzen
3-(1-Metyletyl)-1H-2,1,3-benzotidiazin-4(3H)-on -2,2-dioksid C10H12N2O3S
1H-2,1,3-BENZOTHIADIAZIN-4(3H)-ONE, 3-(1-METHYLETHYL)-, 2,2-DIOXIDE
Bentazon,
(1-Metyletyl)nitrat C3H7NO3
NITRIC ACID, 1-METHYLETHYL ESTER
Isopropylnitrat,
1-Metyletyl-2,3-epoksypropyleter C6H12O2
OXIRANE, [(1-METHYLETHOXY)METHYL]-
Isopropylglycidyleter,
1-Metyletyletanat, C5H10O2
ACETIC ACID, 1-METHYLETHYL ESTER
Isopropylacetat,
1-Metyletyl-2-(1-metylpropyl)-4,6-dinitrofenylkarbonat C14H18N2O7
CARBONIC ACID, 1-METHYLETHYL 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER
Dinobuton,
1-[(2-Metylfenyl)azo]-2-hydroksynaftalen, C17H14N2O
2-NAPHTHALENOL, 1-[(2-METHYLPHENYL)AZO]-
Oil Orange SS,
2-Metylfuran C5H6O
FURAN, 2-METHYL-,
5-Metyl-2-heksanon C7H14O
2-HEXANONE, 5-METHYL-,
5-Metyl-3-heptanon C8H16O
3-HEPTANONE, 5-METHYL-,
1-Metyl-1H-imidazol C4H6N2
1H-IMIDAZOLE, 1-METHYL-
1-Metylimidazol,
(3-Metyl-1-H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimetylkarbamat, C7H11N3O

Metylhydrazin CH6N2
HYDRAZINE, METHYL-,
Metyl-2-hydroksypropansyre C4H8O3
PROPANOIC ACID, 2-HYDROXY-, METHYL ESTER
Metyllaktat
Metylisocyanat C2H3NO
METHANE, ISOCYANATO-,
Metylisotiocyanat C2H3NS
METHANE, ISOTHIOCYANATO-,
Metylklorformat C2H3ClO2
CARBONOCHLORIDIC ACID, METHYL ESTER,
Metyl-2-klor-4-klorfenylpropanat, C10H10Cl2O2
BENZENEPROPANOIC ACID, a,4-DICHLORO-, METHYL ESTER
Klorfenprop-metyl,
Metylmetanat C2H4O2
FORMIC ACID, METHYL ESTER
Metylformat,
Metylmetansulfonat C2H6O3S
METHANESULFONIC ACID, METHYL ESTER,
1-Metyl-4-(1-metyletenyl)sykloheksen C10H16
CYCLOHEXENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHENYL)-
Dipenten, 1,8(9)-p-Mentadien,
1-Metyl-4-(1-metyletyl)benzen, C10H14
BENZENE, 1-METHYL-4- (1-METHYLETHYL)-
p-Cymen,
3-Metyl-5-(1-metyletyl)fenylmetylkarbamat C12H17NO2
PHENOL, 3-METHYL-5-(1-METHYLETHYL)-, METHYLCARBAMATE
[3-Metyl-1-(1-metyletyl)-1H-pyrazol-5-yl]dimetylkarbamat C10H17N3O2
CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 3-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL ESTER
Isolan
Metyl-2-metyl-2-propenat C5H8O2
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, METHYL ESTER
Metylmetakrylat
2-Metyl-2-metyltiopropanal-O-[(metylamino)karbonyl]oksim C7H14N2O2S
PROPANAL, 2-METHYL-2-(METHYLTHIO)-, O-[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXIME
Aldikarb,
1-Metyl-5-norbornen-2,3- dikarboksylsyreanhydrid C10H10O3
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDROMETHYL-,
Metyl-3-okso-butanat, C5H8O3
BUTANOIC ACID, 3-OXO-, METHYL ESTER
Aceteddiksyremetylester, Metylacetoacetat,
2-Metyl-2,4-pentandiol C6H14O2
2,4-PENTANEDIOL, 2-METHYL-,
4-Metyl-2-pentanol C6H14O
2-PENTANOL, 4-METHYL-
Metylamylalkohol, Metylisobutylkarbinol
4-Metyl-2-pentanon C6H12O
2-PENTANONE, 4-METHYL-
Metylisobutylketon,
4-Metyl-3-penten-2-on C6H10O
3-PENTEN-2-ONE, 4-METHYL-
Mesityloksid,
2-Metylpropan C4H10
PROPANE, 2-METHYL-
Isopropan,
2-Metylpropanal C4H8O
PROPANAL, 2-METHYL-
Isobutyraldehyd,
Metylpropanat C4H8O2
PROPANOIC ACID, METHYL ESTER,
1-Metyl-1,3-propandiyl-bis(2-propenat) C10H14O4
2-PROPENOIC ACID, 1-METHYL- 1,3-PROPANEDIYL ESTER
(1,3-Butandiol)diakrylat,
2-Metylpropannitril, C4H7N
PROPANENITRILE, 2-METHYL-
Isobutyronitril, 2-Metylpropylcyanid
2-Metyl-2-propanol C4H10O
2-PROPANOL, 2-METHYL-
tert-Butanol,
2-Metylpropanoylklorid C4H7ClO
PROPANOYL CHLORIDE, 2-METHYL-
Isobutyroylklorid,
2-Metylpropansyre C4H8O2
PROPANOIC ACID, 2-METHYL-
Isosmørsyre,
Metyl-2-propenat C4H6O2
2-PROPENOIC ACID, METHYL ESTER
Metylakrylat,
2-Metyl-2-propennitril C4H5N
2-PROPENENITRILE, 2-METHYL-
Metakrylnitril,
2-Metyl-2-propensyre C4H6O2
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-
Metakrylsyre,
2-(1-Metylpropyl)-4,6-dinitrofenyl-3-metyl-2-butenat C15H18N2O6
2-BUTENOIC ACID, 3-METHYL-, 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER
Binapakryl, 2-sek-Butyl-4,6-dinitrofenyl-3-metylkrotonat,
1-Metylpropylamin, C4H11N
2-BUTANAMINE
sek-Butylamin,
2-Metylpropylamin C4H11N
1-PROPANAMINE, 2-METHYL-
Isobutylamin,
1-Metylpropylbenzen, C10H14
BENZENE, (1-METHYLPROPYL)-
sek-Butylbenzen,
1-Metylpropyletanat, C6H12O2
ACETIC ACID, 1-METHYLPROPYL ESTER
sek-Butylacetat, 1-Metylpropylacetat,
2-Metylpropyletanat C6H12O2
ACETIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER
Isobutylacetat, 2-Metylpropylacetat,
2-Metylpropyl-2-metyl-2-propenat C8H14O2
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-METHYLPROPYL ESTER
Isobutylmetakrylat
2-Metylpropyl-2-propenat C7H12O2
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYLPROPYL ESTER
Isobutylakrylat
2-Metylpyridin C6H7N
PYRIDINE, 2-METHYL-
2-Pikolin,
4-Metylpyridin C6H7N
PYRIDINE, 4-METHYL-
4-Picolin,
1-Metyl-2-pyrrolidinon C7H5N5O8
2-PYRROLIDINONE, 1-METHYL-
N-Metyl-2-pyrrolidinon
(S)-3-(1-Metyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, C10H14N2
PYRIDINE, 3-(1-METHYL- 2-PYRROLIDINYL)-, (S)-
Nikotin,
Metylsilikat C4H12O4Si
SILICIC ACID (H4SiO4), TETRAMETHYL ESTER,
Metylsykloheksan C7H14
CYCLOHEXANE, METHYL-
Metylcykloheksan,
2-Metylsykloheksanol C7H14O
CYCLOHEXANOL, METHYL-
Heksahydrokresol, 2-Metylcykloheksanol,
2-Metylsykloheksanon C7H12O
CYCLOHEXANONE, 2-METHYL-
2-Metylcykloheksanon,
Metyltriklorsilan CH3Cl3Si
SILANE, TRICHLOROMETHYL-,
Mevinfos C7H13O6P
2-BUTENOIC ACID, 3-[(DIMETHOXYPHOSPHINYL)OXY]-, METHYL ESTER, (E)-
Fosdrin, Metoksykarbonylmetylvinyldimetylfosfat,
Mitomycin C C15H18N4O5
AZIRINO[2',3':3,4]PYRROLO[1,2-a]INDOLE-4,7-DIONE, 6-AMINO-8- [[(AMINOCARBONYL)OXY]METHYL]-1,1a,2,8,8a,8b-HEXAHYDRO-8a-METHOXY-5-METHYL-, [1aS-(1aa,8b,8aa,8ba)]-
Ametycin,
Morfolin C4H9NO
MORPHOLINE,
Morfotion C8H16NO4PS2
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[2-(4-MORPHOLINYL)- 2-OXOETHYL] ESTER,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS