Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
Nabam, C4H6N2Na2S4
CARBAMODITHIOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYLBIS-, DISODIUM SALT
Dinatriummetylenbisditiokarbamat,
Naftalen C10H8
NAPHTHALENE,
Naftalen-1,5-diisocyanat C12H6N2O2
NAPHTHALENE, 1,5-DIISOCYANATO-,
Naftalensyre, kobbersalt C11H7CuO2
NAPHTHENIC ACIDS, COPPER SALTS
Kobbernaftanat,
2-Naftol C10H8O
2-NAPHTHALENOL,
2-(1-Naftyl)indan-1,3-dion, C19H12O2

1-Naftylamin C10H9N
1-NAPHTHALENAMINE
Naftylamin,
2-Naftylamin C10H9N
2-NAPHTHALENAMINE
Naftylamin,
1-Naftyletansyre C12H10O2
1-NAPHTHALENEACETIC ACID
Naftyleddiksyre, 1-Naftyleddiksyre
1-Naftyl-metylkarbamat C12H11NO2
1-NAPHTHALENOL, METHYLCARBAMATE
Karbaryl,
1-Naftyltiourea C11H10N2S
THIOUREA, 1-NAPHTHALENYL-
Antu,
natrium Na
sodium
natriumazid NaN3
sodium azide
natriumbromid NaBr
sodium bromide
natriumdifluoridohydrogenat NaHF2
sodium difluoridohydrogenate
natriumhydrogenfluorid
Natrium-4-dimetylaminobenzendiazosulfonat C8H10N3NaO3S
DIAZENESULFONIC ACID, [4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-, SODIUM SALT
Fenaminosulf,
Natriumfluoretanat C2H3FNaO2
ACETIC ACID, FLUORO-, SODIUM SALT
Natriumfluoracetat,
natriumfluorid NaF
sodium fluoride
natriumhydrid NaH
sodium hydride
natriumhydrogensulfat(IV) NaHSO3
natrium hydrogen sulfate(IV)
natriumhydrogensulfitt
natriumhydrogensulfat(VI) NaHSO4
sodium hydrogen sulfate(VI)
natriumbisulfat, natriumhydrogensulfat
natriumhydroksid NaOH
sodium hydroxide
natriumjodid NaI
sodium iodide
natriumklorat(III) NaClO2
sodium chlorate(III)
natriumkloritt, natriumdioksidoklorat
natriumklorat(V) NaClO3
natrium chlorate(V)
natriumklorat, natriumtrioksidoklorat
natriumklorat(VII) NaClO4
sodium chlorate(VII), sodium tetraoxidoklorate
natriumperklorat
Natriumkloretanat C2H2ClNaO2
ACETIC ACID, CHLORO-, SODIUM SALT
Natriumkloracetat, SMA,
Natriummetylditiokarbamat C2H3NNa2S
CARBAMODITHIOIC ACID, METHYL-, MONOSODIUM SALT
Metam-Na,
natriumnitrat(III) NaNO2
sodium nitrate(III)
natriumnitritt
natriumnitrat(V) NaNO3
sodium nitrate(V)
natriumnitrat
Natriumproksan C4H8NaOS2
CARBONODITHIOIC ACID, O-(1-METHYLETHYL) ESTER, SODIUM SALT,
Natriumtrikloretanat C2Cl3NaO2
ACETIC ACID, TRICHLORO-, SODIUM SALT
Natriumtrikloracetat ,
N'-(3,4-Diklorfenyl)-N-metoksy-N-metylurea C9H10Cl2N2O2
UREA, N'-(3,4-DICHLOROPHENYL)- N-METHOXY-N-METHYL-
Linuron,
N'-(3,4-Diklorfenyl)-N,N-dimetylurea C9H10Cl2N2O
UREA, N'-(3,4-DICHLOROPHENYL)- N,N-DIMETHYL-
Diuron, Diklorfenyldimetylurea,
N-(3,4-Diklorfenyl)propanamid C9H9Cl2NO
PROPANAMIDE, N-(3,4-DICHLOROPHENYL)-
Propanil, Diklorfenylpropionamid,
N-Ethyl-N-methylnitrosamine C3H8N2O
N-ethyl-N-methylnitrous amide
N-Etylanilin C8H11N
BENZENAMINE, N-ETHYL-,
N-Etyl-N-fenyletanamid C10H13NO

N-Etyl-N-fenylacetamid,
N-Etyl-N-nitrosourea C3H7N3O2
UREA, N-ETHYL-N-NITROSO-,
N-Fenyl-2-naftylamin C16H13N
2-NAPHTHALENAMINE, N-PHENYL-,
N-(Fluordiklormetyltio)ftalimid, C9H4Cl2FNO2S

1-[N-(2-hydroksypropyl)]amino-2-propanol C6H15NO2
2-PROPANOL, 1,1'-IMINOBIS-
1,1-Imopropan-2-ol, Diisopropanolamin
nido-pentaboran(9) B5H9
nido-pentaborane(9)
pentaboran(9)
Nikkeltetrakarbonyl C4O4Ni
NICKEL CARBONYL (NI(CO)4), (T-4)-
Nikkelkarbonyl, Tetrakarbonylnikkel
5-Nitroacenaften C12H9NO2
ACENAPHTHYLENE, 1,2-DIHYDRO- 5-NITRO-,
4-Nitroanilin C6H6N2O2
BENZENAMINE, 4-NITRO-,
Nitrobenzen C6H5NO2
BENZENE, NITRO-,
4-Nitrobifenyl C12H9NO2
1,1'-BIPHENYL, 4-NITRO-,
Nitroetan C2H5NO2
ETHANE, NITRO-,
4-Nitrofenol C6H5NO3
PHENOL, 4-NITRO-
p-Nitrofenol,
nitrogendioksid NO2
nitrogen dioxide
nitrogen(IV)oksid
nitrogenmonooksid NO
nitrogen oxide
nitrogen(II)oksid,
nitrogentrifluorid NF3
nitrogen fluoride
nitrogen(V)syre HNO3
trioxidonitric acid
salpetersyre
Nitrometan CH3NO2
METHANE, NITRO-,
1-Nitropropan C3H7NO2
PROPANE, 1-NITRO-,
2-Nitropropan C3H7NO2
PROPANE, 2-NITRO-,
4-Nitrosoanilin C6H6N2O
BENZENAMINE, 4-NITROSO-,
1-Nitrosopiperidin C4H8N2O
PIPERIDINE, 1-NITROSO-
N-Nitrosopiperidin
N-(4-Klorfenyl)-N´-metoksy-N´-metylurea C9H11ClN2O2
UREA, N'-(4-CHLOROPHENYL)- N-METHOXY-N-METHYL-
Monolinuron
N'-(4-Klor-2-metylfenyl)-N,N-dimetylmetanimidamid C10H13ClN2
METHANIMIDAMIDE, N'-(4-CHLORO- 2-METHYLPHENYL)-N,N-DIMETHYL-
Klordimeform,Klorfenamidin
N-Klor-p-toluensulfonamid natriumsalt C7H7ClNaO2S
BENZENESULFONAMIDE, N-CHLORO-4-METHYL-, SODIUM SALT
Kloramin T, N-Klor-p-toluensulfonamid
N-Metylanilin C7H9N
BENZENAMINE, N-METHYL-,
N-(1-metyletyl)anilin C9H13N
BENZENAMINE, N-(1-METHYLETHYL)-
Isopropylanilin,
2-[N-metyl-N-(2-hydroksyetyl)]aminoetanol, C5H13NO2
ETHANOL, 2,2'-(METHYLIMINO)BIS-
N-Metyldietanolamin, 2,2'-Metyliminodietanol
N-Metyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidin C2H5N5O3
GUANIDINE, N-METHYL- N'-NITRO-N-NITROSO-,
N-Metyl-N-nitrosometylamin C2H6N2O
METHANAMINE, N-METHYL-N-NITROSO-
N-Nitrosodimetylamin, N,N-Dimetylnitrosamin,
N-Metyl-N-nitrosourea C2H5N3O2
UREA, N-METHYL-N-NITROSO-,
N-Metyl-N-nitrosouretan C4H8N2O3
CARBAMIC ACID, METHYLNITROSO-, ETHYL ESTER,
N-Metyl-N-nitroso-vinylamin, C3H6N2O

N-Metyl-N,2,4,6-tetranitroanilin C7H5N5O8
BENZENAMINE, N-METHYL- N,2,4,6-TETRANITRO-
2,4,6-Trinitrofenylnitramin, Tetryl,
N,N-bis(karboksymetyl)glysin C6H9NO6
GLYCINE, N,N-BIS(CARBOXYMETHYL)-,
N,N´-Bis(1-metyletyl)fosfordiamidofluorid C6H16FN2OP
PHOSPHORODIAMIDIC FLUORIDE, N,N'-BIS(1-METHYLETHYL)-
Mipafox, Diisopropylfosfordiamidofluorid,
N,N'-Diacetylbenzidin C16H16N2O2
ACETAMIDE, N,N'-[1,1'-BIPHENYL]- 4,4'-DIYLBIS-,
N,N-Diallyl-2-kloretanamid C8H12ClNO
ACETAMIDE, 2-CHLORO-N,N- DI-2-PROPENYL-
Allidoklor, N,N-Diallylkloracetamid, N,N-Diallyl-2-kloracetamid,
N,N-Dietylanilin C10H15N
BENZENAMINE, N,N-DIETHYL-,
N,N-Dietyl-3-metylbenzamid C12H17NO
BENZAMIDE, N,N-DIETHYL-3-METHYL-
DEET, DETA, N,N-Dietyl-m-toluamid,
N,N-Dietylnitrosamin C4H10N2O
ETHANAMINE, N-ETHYL-N-NITROSO-,
N,N-Dimetylamin C2H7N
METHANAMINE, N-METHYL-,
N,N-Dimetylanilin C8H11N
BENZENAMINE, N,N-DIMETHYL-,
N,N-Dimetylbenzylamin C9H13N
BENZENEMETHANAMINE, N,N-DIMETHYL-
N,N-Dimetyletanamid C4H9NO
ACETAMIDE, N,N-DIMETHYL-
N,N-Dimetylacetamid,
N,N-Dimetyl-1,2-etandiamin C4H12N2
1,2-ETHANEDIAMINE, N,N-DIMETHYL-
2-Dimetylaminoetylamin, 2-Aminoetyldimetylamin,
N,N-Dimetyletylamin C4H11N
ETHANAMINE, N,N-DIMETHYL-
N-etyldimetylamin,
N,N-Dimetyl-4-(fenyldiazenyl)anilin C14H15N3
BENZENAMINE, N,N-DIMETHYL-4-(PHENYLAZO)-,
4-(Dimetylamino)azobenzen
N,N-Dimetylmetanamid C3H7NO
FORMAMIDE, N,N-DIMETHYL-
N,N-Dimetylformamid,
N,N-Dimetyl-N'-(3-klor-4-metoksyfenyl)urea C10H13ClN2O2
UREA, N'-(3-CHLORO- 4-METHOXYPHENYL)-N,N-DIMETHYL-
Metoksuron,
N,N-Dimetyl-N´-syklooktylurea, C11H22N2O
UREA, N'-CYCLOOCTYL-N,N-DIMETHYL-
Cykluron,
N-Nitroso-3-aza-1,5-pentandiol C4H10N2O3
ETHANOL, 2,2'-(NITROSOIMINO)BIS-
N-Nitrosodietanolamin
N-Nitrosomorfolin, C4H8N2O2

N-Nitroso-N,N-dipropylamin C6H14N2O
1-PROPANAMINE, N-NITROSO-N-PROPYL-
Propylnitrosamin,
N-Nitrosopyrrolidin C4H8N2O
PYRROLIDINE, 1-NITROSO-,
N,N,N',N'-Tetrametyl-1,4-diaminobenzen C10H16N2
1,4-BENZENEDIAMINE, N,N,N',N'-TETRAMETHYL-,
Norbormid C33H25N3O3
4,7-METHANO-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 3A,4,7,7A-TETRAHYDRO- 5-(HYDROXYPHENYL-2-PYRIDINYLMETHYL)-8-(PHENYL-2-PYRIDINYLMETHYLENE)-,
5-Norbornen-2,3,dikarboksylsyreanhydrid C9H8O3
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-, (3aa,4a,7a,7aa)-,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS