Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
O-(4-Brom-2,5-diklorfenyl)-O-metylfenylfosfonotioat C13H10BrCl2O2PS
PHOSPHONOTHIOIC ACID, PHENYL-, O-(4-BROMO-2,5-DICHLOROPHENYL) O-METHYL ESTER
Leptofos,
O-(4-Brom-2,5-diklorfenyl)-O,O-dietylfosfortioat C10H11BrCl2O3PS

Bromfos-etyl,
O-(4-Cyanofenyl)-O,O-dimetylfosfortioat C9H10NO3PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(4-CYANOPHENYL) O,O-DIMETHYL ESTER
Cyanofos,
O-(3-Dietylamino-2-klor-1-metyl-3-okso-1-propenyl)-O,O-dimetylfosfat C10H19ClNO5P
PHOSPHORIC ACID, 2-CHLORO-3- (DIETHYLAMINO)-1-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL DIMETHYL ESTER
Fosfamidon
O,S-Dimetylfosforamidotioat C2H8NO2PS
PHOSPHORAMIDOTHIOIC ACID, O,S-DIMETHYL ESTER
Metamidofos,
O-Etyl-O-(4-nitrofenyl)fenylfosfonotioat C14H14NO4PS
PHOSPHONOTHIOIC ACID, PHENYL-, O-ETHYL O-(4-NITROPHENYL) ESTER
EPN F
O-(2-Etylsulfinyletyl)- O-metyl-O- (2,2-diklorvinyl)fosfat, C7H13Cl2O5P

O-[(2-Etyltio)etyl]-O,O-dietylfosfortioat C8H19O3PS2
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] ESTER
Demeton-O,
O-[(2-Etyltio)etyl]-O,O-dimetylfosfortioat C6H15O3PS2
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER
Demeton-O-metyl,
O-(3-Klor-4-metylkumarinyl)-O,O-dietylfosfortioat C14H16ClO5PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(3-CHLORO- 4-METHYL-2-OXO-2H-1-BENZOPYRAN-7-YL) O,O-DIETHYL ESTER
Kumafos
O-(3-Klor-4-nitrofenyl)-O,O-dimetylfosfortioat C8H9ClNO5PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(3-CHLORO-4-NITROPHENYL) O,O-DIMETHYL ESTER
Klortion, Metylklortion
2-Oksetanon C3H4O2
2-OXETANONE
b-Propiolakton
3-Okso-1,5-pentandiylbis(2-propenat), C10H14O5
2-PROPENOIC ACID, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER
Dietylenglykoldiakrylat
Oksybis(etan-2,1-diyl) dikarbonokloridat C6H8Cl2O5
CARBONOCHLORIDIC ACID, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER,
3-Oxapentyldiklorformat
4,4'-Oksydianilin C12H12N2O
BENZENAMINE, 4,4'-OXYBIS-
4,4'-Diamindifenyleter,
oksygendifluorid OF2
oxygen difluoride
oktafluoridotellurat(2-) [TeF8]2-
octafluoridotellurate(2-)
Oktaklorkamfen
TOXAPHENE
Oktaklornaftalen C10Cl8
NAPHTHALENE, OCTACHLORO-,
Oktan C8H18
OCTANE,
2-Oktanol C8H18O
ISOOCTANOL
Isooktylalkohol,
Oktyl-3,4,5-trihydroksybenzoat C15H22O5
BENZOIC ACID, 3,4,5-TRIHYDROXY-, OCTYL ESTER
Oktylgallat
O,O-Dietyl-S-[2-(etylsulfinyl)etyl]fosforditoat, C8H19O3PS3
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[2-(ETHYLSULFINYL)ETHYL] ESTER
Oksydisulfoton
O,O-Dietyl-S-(etyltio)metylfosforditioat C7H17O2PS3
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[(ETHYLTHIO)METHYL] ESTER
Forat,
O,O-Dietyl-S-[(4-klorfenyl)tiometyl]fosforditioat C11H16ClO2PS3
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[[(4-CHLOROPHENYL)THIO]METHYL] O,O-DIETHYL ESTER
Karbofenotion
O,O-Dietyl-S-[2-(1-metyletyl)amino-2-oksoetyl]fosforditioat C9H20NO3PS2
PHOSPHORODITIOIC ACID, O,O-DIETHYL S-[2-[(1-METHYLETHYL)AMINO]-2-OXOETHYL] ESTER
Protoa, O,O-Dietyl-S-(N-isopropylkarbamoyl- metyl)fosforditioat,
O,O-Dietyl-O-(2-dietylamino-6-metyl-4-pyrimidinyl)fosfortioat, C13H24N3O3PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-[2-(DIETHYLAMINO)-6-METHYL-4-PYRIMIDINYL] O,O-DIETHYL ESTER
Pirimifos-etyl,
O,O-Dietyl-O-(2,4-diklorfenyl)fosfortioat C10H13Cl2O3PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(2,4-DICHLOROPHENYL) O,O-DIETHYL ESTER
Diklofention,
O,O-Dietyl-O-(2-etyltio)etylfosfortioat C8H19O2PS3
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] ESTER
Disulfoton, Disyston, Etyltiodemeton,
O,O-Dietyl-O-(4-metyl-7-kumarinyl)fosfortioat C14H17O5PS

O,O-Dietyl-O-[6-metyl-2-(1-metyletyl)-4-pyrimidinyl]fosfortioat C12H21N2O3PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-[6-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-4-PYRIMIDINYL] ESTER
Diazinon
O,O-Dietyl-O-(4-metylsulfinylfenyl)fosfortioat C11H17O4PS2
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-[4-(METHYLSULFINYL)PHENYL] ESTER
Fensulfotion,
O,O-Dietyl-O-(4-nitrofenyl)fosfortioat C10H14NO5PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-(4-NITROPHENYL) ESTER
Paration,
O,O-Dietyl-O-(3,5,6-triklor-2-pyridyl)fosfortioat, C9H11Cl3NO3PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL O-(3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINYL) ESTER Klorpyrifos,
Dursban
O,O-Dimetyl-S-(2-metylamino-2-oksoetyl)fosforditioat, C5H12NO3PS2
PHOSPHORODITHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[2-(METHYLAMINO)- 2-OXOETHYL] ESTER
Dimetoat,
O,O-Dimetyl-S-(2-metylamino-2-oksoetyl)fosfortioat, C5H12NO4PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[2-(METHYLAMINO)-2-OXOETHYL] ESTER
Ometoat (m.fl.),
O,O-Dimetyl-O-(3-metyl-4-metyltiofenyl)fosfortioat C10H15O3PS2
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL O-[3-METHYL-4-(METHYLTHIO)PHENYL] ESTER
Fention,
O,O-Dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)fosfortioat C9H12NO5PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL O-(3-METHYL-4-NITROPHENYL) ESTER
Fenitrotion,
O,O-Dimetyl-O-(4-nitrofenyl)fosfortioat C8H10NO5PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL O-(4-NITROPHENYL) ESTER
Paration-metyl
O,O-Dimetyl-O-(2,4,5-triklorfenyl)fosfortioat C8H8Cl3O3PS
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL O-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL) ESTER
Fenklorfos, Ronnel,
O,O,O,O-Tetrapropylditiopyrofosfat C12H28O5P2S2
THIODIPHOSPHORIC ACID ([(HO)2P(S)]2O), TETRAPROPYL ESTER
osmium(VIII)oksid, osmiumtetraoksid OsO4
osmium oxide(VIII), osmium tetraoxide
1,2,O-(2,2,2-Trikloretyliden)-a-D-glukofuranose C8H11Cl3O6
a-D-GLUCOFURANOSE, 1,2-O-(2,2,2- TRICHLOROETHYLIDENE)-, (R)-
Kloralose,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS