Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
PAH
TAR, COAL
Polyaromatiske hydrokarboner,
Parafin (røyk), (PARAFFIN WAX (PETROLEUM))
PARAFFIN WAXES AND HYDROCARBON WAXES
Pentaerytritoltetranitrat C5H8N4O12
1,3-PROPANEDIOL, 2,2-BIS[(NITROOXY)METHYL]-, DINITRATE (ESTER),
Pentaerytritoltriakrylat C14H18O7
2-PROPENOIC ACID, 2-(HYDROXYMETHYL) -2-[[(1-OXO-2-PROPENYL)OXY]METHYL]-1,3-PROPANEDIYL ESTER,
Pentakloretan C2HCl5
ETHANE, PENTACHLORO-,
Pentaklorfenol C6HCl5O
PHENOL, PENTACHLORO-,
Pentaklornaftalen, C10H3Cl5

Pentaklornitrobenzen C6Cl5NO2
BENZENE, PENTACHLORONITRO-
Quintozen,
Pentan C5H12
PENTANE,
Pentanal, C5H10O
PENTANAL
Valeraldehyd,
Pentandial, C5H8O2
PENTANEDIAL
Glutaraldehyd,
2,4-Pentandion C5H8O2
2,4-PENTANEDIONE
Acetylaceton,
2-Pentanon C5H10O
2-PENTANONE
Metylpropylketon,
3-Pentanon C5H10O
3-PENTANONE
Dietylketon,
Pentansyre C5H10O2
PENTANOIC ACID
Valeriansyre,
1-Penten C5H10
1-PENTENE,
Pentylamin C5H13N
1-PENTANAMINE,
2-Pentyletanat C7H14O2
2-PENTANOL, ACETATE
2-Pentylacetat,
Pentyletanat C7H14O2
ACETIC ACID, PENTYL ESTER
Amylacetat, Pentylacetat
Pentylnitrat C5H11NO3
NITRIC ACID, PENTYL ESTER
Amylnitrat,
Pentylnitritt C5H11NO2
NITROUS ACID, PENTYL ESTER
Amylnitritt,
Pentylpropanat C8H16O2
PROPANOIC ACID, PENTYL ESTER
Amylpropanat,
Pinen C10H16
BICYCLO[3.1.1]HEPT-2-ENE, 2,6,6-TRIMETHYL-,
Piperazin C4H10N2
PIPERAZINE,
Piperidin C5H11N
PIPERIDINE,
2-Pivaloyl-1,3-indandion, C14H14O3
1H-INDENE-1,3(2H)-DIONE, 2-(2,2-DIMETHYL-1-OXOPROPYL)-
Pindon, Pival,
Polyklorerte bifenyler
1,1'-BIPHENYL, CHLORO DERIVS.,
Ponceau MX C18H14N2Na2O7S2
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 4-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)AZO]-3-HYDROXY-, DISODIUM SALT,
1,1',1''-Posfinylidyntris(2-metylaziridin)
AZIRIDINE, 1,1',1''-PHOSPHINYLIDYNE- TRIS[2-METHYL-
Tris[1-(2-metyl)azirindinyl]-5-fosfinoksid
Propan C3H8
PROPANE,
Propanal C3H6O
PROPANAL
Propionaldehyd,
1,2-Propandiamin C3H10N2
1,2-PROPANEDIAMINE
Propylendiamin,
1,3-Propandiamin, C3H10N2
1,3-PROPANEDIAMINE
Trimetylendiamin,
Propandinitril C3H2N2
PROPANEDINITRILE
Malonitril
1,2-Propandioldinitrat C3H6N2O6
1,2-PROPANEDIOL, DINITRATE
Propylenglykoldinitrat.,
Propannitril C3H5N
PROPANENITRILE
Propionitril, Cyanoetan
1-Propanol C3H8O
1-PROPANOL,
2-Propanol C3H8O
2-PROPANOL
Isopropylalkohol, Isopropanol
2-Propanon, C3H6O
2-PROPANONE
Aceton
Propanoylklorid C3H5ClO
PROPANOYL CHLORIDE,
1,3-Propansulton C3H6O3S
1,2-OXATHIOLANE, 2,2-DIOXIDE,
Propansyre C3H6O2
PROPANOIC ACID,
Propionsyre,
Propansyreanhydrid C6H10O3
PROPANOIC ACID, ANHYDRIDE,
1-Propen C3H6
1-PROPENE,
2-Propenal C3H4O
2-PROPENAL,
Akrolein,
2-Propenamid, C3H5NO
2-PROPENAMIDE,
Akrylamid,
2-Propennitril C3H3N
2-PROPENENITRILE,
Akrylnitril
2-Propen-1-ol C3H6O
2-PROPEN-1-OL
Allylalkohol,
2-Propensyre C3H4O2
2-PROPENOIC ACID,
Akrylsyre,
2-Propenylamin C3H7N
2-PROPEN-1-AMINE
Allylamin,
2-Propenyletanat C5H8O2
ACETIC ACID, 2-PROPENYL ESTER
Allylacetat, Propenylacetat,
2-Propenylisotiocyanat C4H5NS
1-PROPENE, 3-ISOTHIOCYANATO-
Allylisotiocyanat,
(S-Propyl)butyletyltiokarbamat C10H21NOS
CARBAMOTHIOIC ACID, BUTYLETHYL-, S-PROPYL ESTER
Pebulat,
2-Propylamin C3H9N
2-PROPANAMINE
2-Propanamin
Propylamin C3H9N
1-PROPANAMINE,
Propylbutanat C7H14O2
BUTANOIC ACID, PROPYL ESTER
Propylbutyrat,
Propyletanat C5H10O2
ACETIC ACID, PROPYL ESTER
n-Propylacetat, n-Propyletanat,
Propylklorformat C4H7ClO2
CARBONOCHLORIDIC ACID, PROPYL ESTER
n-Propylklorformat,
Propylnitrat C3H7NO3
NITRIC ACID, PROPYL ESTER,
Propylpropanat C6H12O2
PROPANOIC ACID, PROPYL ESTER,
Propyl-3,4,5-trihydroksybenzoat, C10H12O5
BENZOIC ACID, 3,4,5-TRIHYDROXY-, PROPYL ESTER
Propylgallat,
1-Propyn C3H4
1-PROPYNE
Metylacetylen,
2-Propyn-1-ol C3H4O
2-PROPYN-1-OL
Propargylalkohol,
Pyrazokson C8H15N2O4P
PHOSPHORIC ACID; DIETHYL 5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL ESTER,
Pyretrin I C21H28O3
CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID, 2,2-DIMETHYL-3-(2-METHYL-1-PROPENYL)-, 2-METHYL-4-OXO-3- (2,4-PENTADIENYL)-2-CYCLOPENTEN-1-YL ESTER, [1R-[1a[S*(Z)],3b]]-,
Pyretrin II C22H28O5
CYCLOPROPANECARBOXYLIC ACID, 3-(3-METHOXY-2-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL)-2,2-DIMETHYL-, 2-METHYL- 4-OXO-3-(2,4-PENTADIENYL)-2-CYCLOPENTEN-1-YL ESTER, [1R-[1a[S*(Z,
Pyridin C5H5N
PYRIDINE,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS