Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
Scillrosid C5H7N3O4
L-SERINE, DIAZOACETATE (ESTER)
Silmurin,
selen Se
selenium
selendioksid SeO2
selenium dioxide
selen(IV)oksid
selenheksafluorid SeF6
selenium hexafluoride
selen(VI)fluorid
Serinazoacetat C5H7N3O4

Azaserin,
silan SiH4
silane, silicon tetrahydride
silisiumtetrahydrid
silisium Si
silicon
silisiumtetraklorid SiCl4
silicon tetrachloride, tetrachlorosilane
sink Zn
zinc
Sink-bis(N,N-dimetylditiokarbamat) C6H12N2S4Zn
ZINC, BIS(DIMETHYL- CARBAMODITHIOATO-S,S')-, (T-4)-
Ziram,
Sink-bis(2-pyridintion-1-oksid) C10H8N2O2S2Zn
ZINC, BIS(1-HYDROXY- 2(1H)-PYRIDINETHIONATO-O,S)-, (T-4)-
Sinkpyriton.
sinkdiklorid ZnCl2
zinc dichloride
sinkklorid
sinkkromat(VI) ZnCrO4
zinc chromate(VI)
sinkkromat
sinkoksid ZnO
zinc oxide
stiban SbH3
stibane
antimonhydrid, antimon(III)hydrid, antimontrihydrid
strontiumkromat(VI) SrCrO4
strontium chromate(VI)
strontiumkromat
Stryknin C21H22N2O2
STRYCHNIDIN-10-ONE,
Subtilisiner, C4H4O2

sulfan, dihydrogensulfid H2S
sufane, dihydrogen sulfide
hydrogensulfid
sulfuryldiklorid SCl2O2
sulfuryl chloride
sulfurylklorid
svovel S
sulfur
svoveldifluoriddioksid SO2F2
sulphur difluoride dioxide, sulfuryldifluoride
sulfuryldifluorid
svoveldiklorid SCl2
sulfur chloride
svoveldikloridoksid SOCl2
sulfur dichloride oxide, thionyl chloride
tionylklorid
svoveldioksid SO2
sulfur dioxide
svovel(IV)oksid
svovelheksafluorid SF6
sulfur hexafluoride
svovel(IV)syre H2SO3
sulfuric(IV) acid, sulfurous acid
svovelsyrling
svovelsyre(VI)-rykende H2SO4·nSO3
oleum
oleum
svoveltetrafluorid SF4
sulfur tetrafluoride
svoveltetraklorid SCl4
sulfur terachloride
sulfur(IV)klorid
svovel(VI)syre H2SO4
sulfuric(VI) acid
svovelsyre
Syklobutan C4H8
CYCLOBUTANE
1,3-Syklobutandion C4H4O2

1,3-Cyklobutandion,
Sykloheksan C6H12
CYCLOHEXANE
Cykloheksan
Sykloheksanol C6H12O
CYCLOHEXANOL
Heksalin, Cykloheksanol
Sykloheksanon C6H10O
CYCLOHEXANONE
Anon, Cykloheksanon
Sykloheksen C6H10
CYCLOHEXENE
Cykloheksen,
4-Sykloheksen-1,2-dikarboksylsyre- anhydrid C8H8O3
1,3-ISOBENZOFURANDIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-
Tetrahydroftalsyreanhydrid, 4-Cykloheksen-1,2-dikarboksylsyre- anhydrid
Sykloheksylamin C6H13N
CYCLOHEXANAMINE
Cykloheksylamin
Sykloheksyl-2-propenat, C9H14O2
2-PROPENOIC ACID, CYCLOHEXYL ESTER
Sykloheksylakrylat
1,3-Syklopentadien C5H6
1,3-CYCLOPENTADIENE
1,3-Cyklopentadien
Syklopentanon C5H8O
CYCLOPENTANONE
Syklopropan C3H6
CYCLOPROPANE,
sølv Ag
silver
sølvnitrat(V) AgNO3
silver nitrate(V)

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS