Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
Vamidotion C8H18NO4PS2
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O,O-DIMETHYL S-[2-[[1-METHYL-2-(METHYLAMINO)-2-OXOETHYL]THIO]ETHYL] ESTER,
vanadium V
vanadium
Vinylbenzen C8H8
BENZENE, ETHENYL-
Styren,
3-Vinylsykloheksendioksid C8H12O2
7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTANE, 3-OXIRANYL-
Vinylcykloheksendioksid,
vismut(III)tellurid Bi2Te3
bismuth(III) telluride
divismuttritellurid

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS