Faggrupper

Analytisk

FENT

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...Kommende møter

Hasselforelesningen 2014

19.5 kl. 11:15 - Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Professor Helmut Schwarz, Institut für Chemie, Technische Universität Berlin.
Tittel: Methane Activation: Fundamental Aspects and Concepts Rather than Recipes.

The 7th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry

1.6 - 4.6 - Loen

NSC2014 - 16th Nordic Symposium on Catalysis

15.6 - 17.6 - University of Oslo

Tema: From fundamentals to industrial application

Alle møter og konferanser

International Year of Crystallography

iycr2014.org

Internasjonalt

IUPAC

Green chemistry for life

Unesco i samarbeid med PhosAgro lyser ut muligheter for støtte til unge forskere innen grønn kjemi.

EuCheMS

EuCheMS Brussels News Updates


Kontakt   Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster