Faggrupper

Analytisk

FENT

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del... 

Visste du at...

Pb

Til tross for uttrykket ?tungt som bly? finnes det flere grunnstoffer som har større egenvekt enn bly, for eksempel gull, kvikksølv og platina.

Les mer om bly


Kjemiåret 2011

Kommende møter

Hasselforelesningen 2014

19.5 kl. 11:15 - Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Professor Helmut Schwarz, Institut für Chemie, Technische Universität Berlin.
Tittel: Methane Activation: Fundamental Aspects and Concepts Rather than Recipes.

The 7th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry

1.6 - 4.6 - Loen

NSC2014 - 16th Nordic Symposium on Catalysis

15.6 - 17.6 - University of Oslo

Tema: From fundamentals to industrial application

Alle møter og konferanser

International Year of Crystallography

iycr2014.org

Internasjonalt

IUPAC

Green chemistry for life

Unesco i samarbeid med PhosAgro lyser ut muligheter for støtte til unge forskere innen grønn kjemi.

EuCheMS

EuCheMS Brussels News Updates


Kontakt   Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster