Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Østfold avdeling

av Norsk kjemisk selskap

Hjem

Eldre møter

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

borregaard (25K)

Styret for NKS-Østfold avdelingen

Leder: Hanne Kolsrud Hustoft, NMBU, e-post hannehustoft@yahoo.no

Varaleder: Kirsti Eikenes, Inspiria, e-post kirsti.eikenes@inspiria.no

Sekretær: Simon Simonsen, Borregaard, e-post simon.simonsen@borregaard.com

Styremedlem: Maria Hurrød, Høgskolen i Østfold

 

 

Avholdte møter 2015

Tirsdag 24. februar: Smart Betong ved Anna-Lena Kjøniksen, Høgskolen i Østfold

Torsdag 4. juni: Proteomisk Kreftsøk ved Hanne Kolsrud Hustoft, NMBU

 

Les om eldre møter


Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster