Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Hasselforelesningen(The Hassel Lecture)

Les om Hasselforelesningen i 2016

Christian Amatore
18. mai 2016

odd-hassel-frimerke (14K)
Odd Hassel, nobelprisvinner i kjemi i 1969.

Hasselforelesningen kom i stand ved at NKS hovedstyre i 1965 oppnevnte en komitè med direktør Alf Sanengen som formann. Ved bidrag fra industrien samlet komitéen inn et fond på ca. 47.000,- som ble stilt til disposisjon for Universitetet i Oslo for finansiering av en årlig forelesning eller forelesningsserie av innbudte foredragsholdere. Fondet er senere øket slik at det i 1989 var på ca. kr. 100.000,-. I de senere år med lave renter gir ikke fondet nok avkastning til å dekke utgiftene. NKS gir derfor et årlig tilskudd til forelesningsserien.

Forelesningene arrangeres av en komité på fire medlemmer. To medlemmer oppnevnes av Kjemisk institutt, UiO og to av Norsk kjemisk selskap. Medlemmer av komitéen: Professor Ute Krengel, Førsteamanuensis Mohamed Amedjkouh, Førsteamanuensis Ola Nilsen og Professor Einar Uggerud.

Følgende forelesninger er blitt holdt siden 1967:

 • Professor G. Hägg, Universitetet i Uppsala, Sverige. "Röntgendiffraktion i Uppsala under trettio år", 19. mai 1967.
 • Professor D.C. Philips. Dept. of Zoology, Oxford, England. "Crystallographic Studies of Enzymes", 14. mai 1968.
 • Professor N. Sheppard, University of East Anglia, Norwich, England. "Some Recent Chemical Applications of Infrared and NMR Spectroscopy", 28. november 1969.
 • Professor J.M. Lehn, Universitè de Strasbourg,Strasbourg, Frankrike."Ab initio Conformational Analysis", 23. mai 1970.
 • Professor J.E. Boggs, University of Texas, Texas, USA. "Structural Chemistry of Cyclopropyl Derivatives", 12. mai 1971.
 • Professor B.K. Vainshtein, Moskva, Russland. "Electron Diffraction and Electron Microscopic Investigation of Biological Crystals and Macromolecules", 16. mai 1972.
 • Professor L. Prigogine, Bryssel, Belgia. "Time, Structure and Evolution", 4. juni 1973.
 • Professor B. Bak, Köbenhavn Universitet, København, Danmark. "Elektroner i Molekyler", 15. mai 1974.
 • Professor G.A. Jeffrey, Brookhaven National Laboratory, New York, USA."Conformational Analysis by Means of X-ray Crystallography in 1975", 30. mai 1975.
 • Professor V. Prelog, Eidgenössige Technische Hochschule, Zürich, Sveits."Chiral Ionophores", 24. mai 1976.
 • Professor M. Eigen, Max-Planck Institut für Biophysikalische Chemie, Göttingen, Tyskland. "The origin of the Genetic Code", 2. juni 1978.
 • Professor O. M. Poltorak, Moskva Stats-Universitet, Moskva, Russland. "The Conformational Problems in Catalysis and the Conception of the Bond Redistribution Chains", 14. mai 1979.
 • Professor D. J. Cram, University of California, Los Angeles, USA. "Complexation of Metal Cations by New Types of Ligand Systems - The Spherands and Hemispherands", 6. mai 1980.
 • Professor I. Hargittai, Det ungarske vitenskapsakademi, Ungarn. "Fifty Years Gas Electron Diffraction - Achievements and Expectations", 11. mai 1981.
 • Sir D. Barton, Institute de Chemie des Substances Naturelles, Gif-sur-Yvette, Frankrike. "Some Reflections on the History of Conformational Analysis", 13. mai 1982.

1983:Komitéen for Hassel Lecture besluttet at forelesningen ikke skulle holdes.

 • Professor K. Hedberg, Oregon State University, Corvallis, USA, "Electrondiffraksjon gjennom årene. Problemer og løsninger", 7. mai 1984.
 • Professor W. Lüttke, Universität Göttingen, Tyskland. "Dye Lasers and Laser Dyes", 14. mai 1985.

1986: Forelesningen måtte avlyses fordi invitert russisk foredragsholder meldte avbud.

 • Professor Y. Pentin, Institutt for fysikalsk kjemi, Moskva Stats-Universitet, Moskva, Russland. "Vibrational Spectroscopy in Conformational Studies", 13. mai 1987.
 • Professor G. C. Pimentel, University of California, Berkley, San Francisco, USA. "Infrared Spectroscopy on the Nano-second Timescale", 30. mai 1988.
 • Professor E. A.V. Ebsworth, University of Edinburgh, Edinburgh, Skotland. "The Shapes of Simple Molecular Silicon Compounds", 9. mai 1989.
 • Professor I. Olovsson, Universitetet i Uppsala, Uppsala, Sverige. "Elektrontetthet og Kjemisk Binding", 10. mai 1990.
 • Professor R. Zahradnik, Czechoslovak Academy of Sciences, Tsjekkoslovakia. "Intermolekylære Komplekser, en Reise inn i Van der Vaals’ske Kompleksers Verdier", 15. mai 1991.
 • Professor N. L. Allinger, University of Georgia, Georgia, USA. "Recent Work in Molecular Mechanics and Conformational Analysis". 12. mai 1992.
 • Forskningsdir. Professor C-I. Brändén, ESFR/Universitetet i Uppsala, Uppsala, Sverige."Protein Engineering av Ru Bis Co (ribulose-1,5-bisfosfat-karboksylase/oksygenase)", 6. mai 1993.
 • Professor H. Schenk, University of Amsterdam, Amsterdam, Holland. "Diffraction, Interpretation and Visualization in Real Time, Dream or Reality - 2000", 10. juni 1994.
 • Professor J. P. Glusker, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. "Metals in Proteins", 19. mai 1995.

1996: Forelesningen måtte avlyses da den inviterte foredragsholder professor A. C. Legon ble syk.

 

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap