Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

NKS historie

Her finnes informasjon om:

- NKS de første 100 år 1893-1993 - Historien

- Medlemsutvikling 1893-1999

 

NKS de første 100 år 1893-1993 - Historien

Historien til NKS 1893-1993 er utgitt på tidskriftforlaget Kjemi AS (ISBN 82-91294-00-3) og er skrevet av Professor Sven G. Terjesen.

Her følger en oversikt over bokens kapitler og endel undertitler som kan være av interesse:

Kjemien før og nå

Fødsel og barndom 1893-1918

Fra lokalforening til landsforening 1918-1943

De siste 50 årene 1943-1993

Acta Chemica Scandinavica

Avdelingene

Faggruppene

Utvalg for nomenklatur og terminologi

Utvalg for samfunnskontakt

Tidsskriftet Kjemi

Æresmedlemmer

Guldberg-Waage medaljen

Hassel Lecture

Industry Lecture

Nordiske kjemikermøter

Landsmøter for kjemi

Nordisk Kjemikerråd

International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC

Den europeiske unionen for kjemiteknikk EFCE

European Federation of Chemical Societies FECS

EUCHEM-konferanser

Selskapets tidligere ledelse

Tidligere avdelingsformenn

 

Medlemsutvikling 1893-1999

medlemmer_1999 (30K)

 

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap