Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Last ned plakater

Last ned plakater med informasjon om NKS her:

På norsk:
Plakat A0 format (pdf)
Plakat A4 format (pdf)

På engelsk
Plakat A0 format (pdf)
Plakat A4 format (pdf)

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap