Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Hovedstyret i NKS

Årsrapporter og referater fra hovedstyremøter - Kontaktskjema

Hovedstyret

Det sittende hovedstyret velges på det årlige rådsmøtet. Representantene velges for to år om gangen. I parentes er året representanten ble valgt og den lokalavdeling representanten kommer fra.
(Bytt ut [at] med @ i epost adresse).

[Bilde av Styret i Norsk kjemisk selskap]
Styret i 2014: Fra venstre mot høyre: Gro Johnsen (visepresident), Hege Karlsen, Stig Valdersnes, Øyvind Mikkelsen (president), Jørn Hansen og Harald Walderhaug (generalsekretær).

President: Øyvind Mikkelsen
NTNU, 7491 Trondheim, (2014, Trondheim)
E-post: oyvind.mikkelsen [at] chem.ntnu.no

Visepresident: Gro Johnsen
(2014, Rogaland avd.),

Styremedlem: Stig Valdersnes
(2014, Bergen avd.),

Styremedlem: Jørn H. Hansen
(2014, Nord-Norge avd.),

Styremedlem: Hege Karlsen
(2014, Oslo avd.),

Varamedlem: Hans-Jacob Skarpeid
(2014, Oslo avd.),

Varamedlem: Stein Helleborg
(2013, Grenland avd.),

Bedriftsrepresent: Inger R. Aukrust
Synthetica AS, (2013)

Bedriftsrepresent: Kristin Misund
Borregaard, (2013)

 

Selskapets sekretariat:
Adresse: Norsk Kjemisk Selskap, p.boks 1107 Blindern, 0317 OSLO

Ønsker du kontakt med Norsk Kjemisk Selskap, bruk vårt kontaktskjema.

Generalsekretær: Harald Walderhaug
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, p. boks. 1033. Blindern, 0315 Oslo
tlf : 22 85 55 88. E-post: harald.walderhaug [at] kjemi.uio.no.

Kasserer: Finn Knut Hansen
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, p. boks. 1033. Blindern, 0315 Oslo
tlf : 22 85 55 54

 

Årsrapporter og referater

pdf_icon (1K)
Alle referatene er lagret i PDF-format.
Last ned Adobe Acrobat Reader hvis du ikke har programmet fra før.

Rådsmøte 17.04 2015

Hovedstyremøte 25.02 2015

Hovedstyremøte 10.06 2015

 

Minutes of the Nordic Presidents’ Meeting in Longyearbyen, May 15. and 16. 2015.

 

Rådsmøte 9.04 2014

Hovedstyremøte 10.03 2014

Hovedstyremøte 19.06 2014

Hovedstyremøte 29.10 2014

Hovedstyremøte 12.12 2014

 

Rådsmøte 12.04 2013

Hovedstyremøte 01.03 2013

Hovedstyremøte 25.06 2013

Hovedstyremøte 27.09 2013

Hovedstyremøte 10.12 2013

 

Rådsmøte 13.04 2012

Hovedstyremøte 27.02 2012

Hovedstyremøte 22.06 2012

Hovedstyremøte 26.10 2012

Hovedstyremøte 14.12 2012

 

Rådsmøte 8.04 2011

Hovedstyremøte 25.02 2011

Hovedstyremøte 8.04 2011

Hovedstyremøte 28.09 2011

Hovedstyremøte 16.11 2011

 

Eldre referater i arkiv

Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster