Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Utvalg i NKS

 

Utvalg for nomenklatur

NKS har et utvalg for nomenklaturspørsmål (skrivemåte for kjemiske forbindelser på norsk). Det består nå av Tore Benneche (organisk nomenklatur) og Pavel Karen (uorganisk nomenklatur).

Utvalget svarer på henvendelser angående kjemisk nomenklatur og arbeider med retningslinjer for dette. Utvalget har nylig fått retningslinjer fra Norsk Språkråd angående norsk skrivemåte og vil publisere dette blant annet i tidsskriftet KJEMI.

Oppslagsverk

Vår Nomenklaturliste. Listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1189 kjemiske forbindelser.

 

IUPAC nomenklatur i uorganisk kjemi (den røde boken) (IUPAC)

IUPAC nomenklatur i organisk kjemi (den blå boken) (IUPAC)

 

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap