Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

 

Hasselforelesningen 2011

Professor David MacMillan

Tittel: The Advent and Development of Organocatalysis

Torsdag 19. mai 2011, Kl. 11:15

Auditorium 2, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

David MacMillan holder også en ekstraforelesning Fredag 20.mai kl. 13.15

[Professor David MacMillan ]

Professor
David MacMillan

 

Professor David MacMillan ved Princeton University og leder for Merck Center for Catalysis vil holde årets Hasselforelesning.

 

Abstrakt

The Advent and Development of Organocatalysis

"Organocatalysis: the field." Over the last ten years, the field of organocatalysis has grown from a small collection of chemically unique or unusual reactions to a thriving area of general concepts, atypical reactivities and broadly useful reactions. While the modern era of organocatalysis still remains in its infancy, growth in this new chemical field continues to move at a breathtaking pace. In fact, it is now impossible to read a chemistry journal that does not contain at least one manuscript on the organocatalysis topic.

In this presentation, we will describe the advent and development of the field of organocatalysis in the modern era, beginning in 1998-2000. Special focus will be placed on why the field lay dormant for over 60 years and then grew, upon initiation, at an explosive rate.

 

Bakgrunn

Årets Hassel-foreleser er David MacMillan fra Princeton University.
Han er en av pionerene innen fagområdet organokatalyse og regnes som opphavs-mannen til navnet som fagfeltet i dag er kjent under.

David MacMillan ble født i Bellshill i Skottland i 1968. Han studerte først ved University of Glasgow før han i 1990 reiste til University of California, Irvine for å ta en PhD-grad i organisk kjemi. Etter et post doktor opphold ved Harvard University har han hatt flere akademiske stillinger, men er i dag professor ved Princeton University og leder for Merck Center for Catalysis.

David MacMillan er i dag kanskje mest kjent for sitt vitenskapelige bidrag til at fagfeltet organokatalyse har blitt en grunnpilar i katalytisk asymmetrisk organisk syntese. Før år 2000 var katalytisk asymmetrisk organisk syntese synonymt med enten enzymatisk katalyse og organometallisk katalyse. Dette bildet forandret seg etter år 2000 når David MacMillans gruppe og en annen forskningsgruppe uavhengig publiserte to banebrytende arbeider.

Der viste de at små, kirale, metall-frie organiske molekyler (bl.a. aminosyren prolin) kunne brukes effektiv i asymmetrisk katalyse. David MacMillan valgte å kalle dette for organokatalyse for å skille det fra enzymatisk katalyse og organometallisk katalyse.

Det vitenskaplige gjennom-bruddet ledet til en nærmest eksponentiell vekst i vitenskapelig publikasjoner som omhandlet bruk av organiske molekyler i asymmetrisk katalyse. Selv om organiske molekyler har sporadisk vært brukt som katalysatorer i organisk syntese i lang tid, var det først etter MacMillans banebrytende arbeid at det oppstod en kollektiv gjenkjennelse av det potensialet som lå i å utvikle og anvende organiske molekyler i asymmetrisk katalyse.

Til tross for sin unge alder, så har David MacMillan mottatt en lang rekke prestisjefylte priser for sin forskning. David Mac-Millans forskningsgruppe har blitt rangert som den 16. mest innflytelsesrike forsknings-gruppen i verden i det siste tiåret basert på siteringer i en kåring av Thomson Reuters.

American Chemical Society, Division of Organic Chemistry har gjort video opptak av noen få utvalgte kjemikere (Eminent Organic Chemist Collection) og lagt videoene tilgjengelig på nett. Der finner man en samling intervjuer med David MacMillan som er verdt i å se på for de som er interessert.

Se: www.layingthegroundwork.com/chemists/

Professor David MacMillans nettside

 

 

Ekstraforelesning

Fredag 20.mai kl. 13.15 i Auditorium 3, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tittel

Enantioselective Photoredox Organocatalysis: A New Catalysis Concept of Broad Utility to Chemical Synthesis

Abstrakt

Over the past 30 years enantioselective catalysis has become one of the most important frontiers in exploratory organic synthetic research. During this time, remarkable advances have been made in the development of organometallic asymmetric catalysts that in turn have provided a wealth of enantioselective oxidation, reduction, pi-bond activation and Lewis acid catalyzed processes.

Surprisingly, however, until 2000, relatively few asymmetric transformations have been reported which employ organic molecules as reaction catalysts, despite the accordant potential for academic, economic and environmental benefit. With this in mind, we recently embarked upon the development of a new strategy for enantioselective organocatalysis that would be amenable to a diverse range of asymmetric transformations. In 2000, our laboratory introduced a "generic activation mode" termed iminium catalysis that has now been used in the invention of over 50 new reactions and in the large-scale production of at least 2 drug entities.

Given the wide-scale success of iminium catalysis, we recently sought to find alternative modes of activation in organocatalysis. In this presentation, we will demonstrate that inorganic photoredox catalysts in combination with organic catalysts can allow for a novel type of tandem catalysis mechanism that has enabled the development of a variety of new chemical transformations of broad value to practitioners of molecule construction in both academic and industrial settings. In addition we will describe a new approach to reaction discovery that we term "accelerated serendipity."

 

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap