Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Hasselforelesningen 2014

Professor Helmut Schwarz

Tittel: Methane Activation: Fundamental Aspects and Concepts Rather than Recipes.

Mandag 19. mai kl. 11:15

Auditorium 1, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Helmut Schwarz holder også en ekstraforelesning tirsdag 20. mai kl. 13.15

[Professor Helmut Schwarz  ]

Professor
Helmut Schwarz

 

Årets Hasselforeleser er Professor Helmut Schwarz.
Han arbeider ved Institut für Chemie, Technische Universität i Berlin.
Hjemmeside (tu-berlin.de)

Kort CV

Helmut Schwarz (født 1943) begynte sitt yrkesliv som laboratorietekniker, men bestemte seg etterhvert for å satse på en akademisk løpebane. Han gjorde lynkarriere: Diplom-Chemiker (med utmerkelse) 1971 (TU Berlin)
Dr. rer. nat. (med utmerkelse) 1972 (TU Berlin)
Habilitasjon 1974 (TU Berlin)
Professor i kjemi 1978 (TU Berlin), som han har vært siden.

Han har publisert mer enn 900 arbeider og holdt like mange inviterte foredrag. Han er en mangfoldig og kreativ vitenskapsmann med interesse for kjemisk bindingsaktivering, organometallisk kjemi, katalyse, fysikalsk organisk kjemi og teoretisk-organisk kjemi.

For sine betydelige vitenskapelige meritter har han mottatt en rekke æresbevisninger og æresdoktorater, som Thomson medal, F. H. Field and J. L. Franklin Award of the American Chemical Society, Blaise Pascal Medal in Chemistry of the European Academy of Sciences (2011) og storkors av Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden (2011). Han er i dag president i Humboltstiftelsen.

Forøvrig er Schwarz et typisk renessansemenneske med sterk interesse for kunst, især opera og klassisk musikk. Han er kjent som en engasjert og inspirerende foreleser.
Kom og hør selv!

Abstract

Hasselforelesningen: Methane Activation: Fundamental Aspects and Concepts Rather than Recipes

Mandag 19. mai kl. 11.15, Auditorium 1, Kjemibygningen

Four seemingly simple transformations related to the chemistry of methane will be addressed from mechanistic and conceptual points of view, i.e.:
1) metal-mediated dehydrogenation to form metal carbene complexes,
2) the hydrogen-atom abstraction step in the oxidative dimerization of methane,
3) the mechanisms of the CH4 --> CH3OH conversion,
and 4) the initial bond scission as well as the rate-limiting step in the selective CH3OH --> CH2O oxidation.
State-of-the-art gas-phase experiments, in conjunction with electronic-structure calculations, permit to identify the elementary reactions at a molecular level and thus to unravel detailed mechanistic aspects. Where appropriate, these results are compared with findings obtained from related, more conventional studies in solution or on surfaces. Three aspects deserve special mentioning: 1) the prominent role of relativistic effects exerted by 5d elements, 2) two-state reactivity as a (new) reaction paradigm, and 3) unparalleled cluster-size and ligand effects on reactivity, all of which matter in the organometallic chemistry with methane at ambient conditions.

shwarz-dekor-400 (37K)

 

Ekstraforelesning

Metal-mediated C-N bond coupling in the gas phase: Experiment and Theory in Concert

Helmut Schwarz holder også en forelesning tirsdag 20. mai kl. 13.15 i Seminarrom Avogadro (MU 13) ved Kjemisk institutt, UiO.

Abstract

Thermal C_N coupling processes mediated by transition-metal complexes have been investigated in gas-phase experiments combined with computational methods, and mechanistic aspects and elementary steps of these ion/molecule reactions are described.
Three mechanistic variants of C-N bond coupling reactions have been identified:
i) M(CH3)+ ions of the zinc triad react with ammonia in an SN2 reaction under C-N coupling, yielding protonated methylamine, CH3NH3+, and a neutral metal M which serves as a novel leaving group; in contrast, the cationic amides, M(NH2)+, do not afford C-N bond formation in the reaction with methane.
ii) NH2+ transfer from Ni(NH2)+ to ethene takes place in the reaction of mass-selected Ni(NH2)+ with C2H4 thus forming N-protonated ethylideneamine; in addition, dehydrogenation of the substrate under C-N bond coupling and Ni(C2,H4,N)+ formation are observed as a minor reaction channel.
iii) A high valent iron-nitrido dication [LFeN]2+ is described that is capable to undergo N-atom transfer to 1,3-butadiene as well as to act in an unparalleled nitrile-alkyne metathesis reaction with alkynes to generate RCN at ambient conditions.

Recommended literature

  • [1] R. Kretschmer, M. Schlangen, H. Schwarz, Chem. Eur. J. 2012, 18, 40.
  • [2] R. Kretschmer, M. Schlangen, H. Schwarz, Chem. Asian J. 2012, 7, 1214
  • [3] R. Kretschmer, M. Schlangen, M. Kaupp, H. Schwarz, Organometallics 2012, 31, 3816.
  • [4] J. P. Boyd, M. Schlangen, A. Grohmann, H. Schwarz, Helv. Chim. Acta 2008, 91, 1430.

 

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap