Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

 

Hasselforelesningen 2009

Professor Josef Michl

Onsdag 13. mai 2009, Kl. 11:15

Auditorium 1, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tittel: “From Molecular Rotors to Molecular Bubbles”

Professor Michl holder også en ekstraforelesning tirsdag 12. mai.

[Picture]

Josef Michl

 

av Professor Einar Uggerud, Kjemisk institutt, UiO

Professor Josef Michl fra University of Colorado, Boulder, USA vil holde årets Hasselforelesning. [ Josef Michl hjemmeside ]

Natta til 21. august 1968 invaderte tropper fra Warszawa-pakten Tsjekkoslovakia, og Alexander Dubceks forsiktige reformpolitikk fra Praha-våren ble knust. Tilfeldighetene gjorde at tsjekkeren Josef Michl da, av alle steder, befant seg på Lillehammer. Som vi skal se, fikk denne tilfeldigheten varige følger for hans liv.

Josef Michl ble født i Praha i 1939, inn i en politisk situasjon som ikke var mindre dramatisk for den skjøre statsdannelsen Tsjekkoslovakia enn den var i 1968. Den gang var det Tyskland som var aggressoren, med vestmaktene som ettergivende tilskuere.

Unge Josef var en gløgg fyr, med særlig begavelse for språk (han snakker i dag seks språk, og kan i tillegg visstnok gjøre seg litt forstått på japansk) og med sterk interesse for kjemi. Som så mange kommende kjemikere levde han farlig, da han ikke klarte å stå imot fascinasjonen og spenningen ved å blande samme stoffer med mystiske navn bare for å se hva som skjedde. Han bestemte seg naturlig nok for å studere kjemi, og til doktorgraden var han så heldig å studere under den kjente tsjekkiske kvantekjemikeren Rudolf Zahradnik. Undertegnede har funnet to arbeider fra 1963 som ble til i dette samarbeidet. Allerede i disse arbeidene som omhandler elektronstrukturen i konjugerte -systemer kan det registreres en gryende interesse for fotokjemi, noe som etter hvert utviklet seg til en av hovedlinjene i Josef Michls omfattende vitenskapelige arbeid.

Det var kvantekjemien som i 1968 brakte ham til Lillehammer da han deltok i en av de legendariske sommerskolene til Per-Olov Löwdin. Skikken den gangen var å arrangere en del av skolen i Sverige og en i Norge. Michl måtte ta et valg etter invasjonen 1968, og han ville ikke tilbake til Praha. Etter sommerskolen fulgte derfor en tid med omflakkende tilværelse med opphold ved universiteter i ulike land. Heldigvis klarte han å bli gjenforent med sin kjæreste Sara, som også hadde kommet seg unna. Hun er nå hans kone på det 40. året. Han arbeidet i denne perioden bl.a. en tid sammen med Jan Lindeberg i Århus. Han reiste til USA, og var professor i Utah og i Texas før han endte opp ved University of Colorado at Boulder, der han stadig virker. I løpet av disse årene har Josef Michl gjort seg gjeldende på flere områder. Hans teoretiske legning er allerede avslørt, men han spiller på flere strenger, og kombinerer teoretiske undersøkelser med syntese og fysikalsk-kjemiske målinger. I sine arbeider viser han både vidtrekkende interesser og dyp innsikt. Jeg vil særlig betone hans grunnleggende innsikt i fotokjemi og fysikalsk-organisk kjemi. Michl har vært med å forfatte rundt 500 vitenskapelige publikasjoner, og plass og tid tillater meg ikke å gå nærmere inn på alt det han har vært borti. Ved siden av sin imponerende og kreative innsats på forskningsfronten, har han snart i en mannsalder vært redaktør i "Chemical Reviews" og hatt sentrale faglige tillitsverv, bl.a. i IUPAC. Han er behørig belønnet for sine store bedrifter, med gjæve priser, gjesteprofessorater og æresdoktorater. Jeg vil vise den interesserte leser til hans nettside for flere detaljer:

Michl er som sagt stadig aktiv, og yter i dag viktige bidrag ved bl.a. å utvikle molekylære motorer og molekylær elektronikk, bl.a. for praktisk bruk i solceller.

Disse to temaene vil han beskrive i sine to forelesninger på Blindern i mai.

Michl vil deretter holde forelesninger i Tromsø, Trondheim og Bergen. Vi gleder oss allerede, og håper at en inspirerende foredragsholder og spennende temaer vil virke forlokkende på kjemikere av alle slag.

 

Sammendrag av Hassel Lecture - "From Molecular Rotors to Molecular Bubbles"

Experimental and computational approaches to the study of the fabrication and properties of artificial surface-mounted dipolar molecular rotors will be described. An accidental observation suggested unrelated intriguing conclusions concerning the presence of solvent vapor bubbles in certain large container-shaped molecules, and these will be discussed as well.

 

Ekstraforelesning

Ekstraforelesningen holdes i Tirsdag 12. mai klokka 13.15 i Auditorium 2, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tittel "Singlet Fission for Photovoltaic Cells?"

Sammendrag

Singlet fission is a process that allows a single photon to produce excited states of two chromophores, and thus possibly two electron-hole pairs. We shall examine the fundamentals of this process and its possible use for improving the efficiency of sensitized solar cells.

 

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap