Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Industry lecture

NKS faggruppe kjemiens historie inviterer til

Industry lecture 2010

helge-kragh (9K)

Dr. Phil. og Dr. Scient. Helge Kragh
Professor i vitenskapshistorie
Department of Science Studies, Aarhus universitet, Danmark

Tid: Torsdag 14. oktober 2010 klokken 15:00.

Sted: Auditorium 2, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tittel på foredrag:

"Argillium" and what followed: the intertwined industrial histories of aluminium and cryolite

The lecture will be given in English.

Abstract

Although the most abundant metal in the crust of the Earth, aluminium was only isolated i 1825 and became an industrial commodity only from about 1900. H. C. Ørsted, the discoverer of the element, proposed to call it "argillium", a name that did not catch on.

The early attempts to establish a manufacture of what then was a rare and precious metal make up a fascinating chapter in the history of industrial chemistry. Moreover, it has connections to another industrial adventure, the use of the Greenlandic mineral cryolite (Na3AlF6) for the production of soda. Indeed, for a brief period aluminium was produced on the basis of cryolite, and in the 20th century cryolite was used extensively as a flux in the aluminium industry based on electrolysis.

Om foredragsholderen

Dansken Helge Kragh (født i 1944) er den mest kjente vitenskapshistoriker i Norden i dag, og han er fortsatt meget aktiv. Han har i de siste tredve år skrevet artikler og bøker om en rekke emner fra fysikkens, kjemiens og teknikkens historie. Kragh var en av redaktørene av storverket Dansk Naturvidenskaps Historie som kom i 4 bind i 2005/6. Han var i noen år på 1990-tallet professor i vitenskapshistorie ved UiO til han i 1997 dro til Aarhus universitet. I det siste har han også skrevet om kosmologi/religion.

 

Kontakt Norsk Kjemisk Selskap