topp_okv2 (15K) [OKV 2019] [Faggruppen for organisk kjemi]

36. Organisk Kjemisk Vintermøte, 6. - 9. januar 2022

OKV 2022

36. Organisk Kjemisk Vintermøte er utsatt til 2023

FOK-styret har besluttet at Organisk kjemisk vintermøte 2022 må utsettes til januar 2023.

FOK-styret og arrangementskomitéen håpte i det lengste at møtet skulle være mulig å gjennomføre. Men innføringen av nye nasjonale og lokale smitteverntiltak, og usikkerhet rundt hvor lenge disse vil vare, gjør vintermøtet veldig vanskelig å gjennomføre. Thon Hotell Skeikampen har anbefalt å utsette alle planlagte arrangementer med over 100 deltakere på ubestemt tid. Vi beklager ulempene dette medfører for våre 136 påmeldte deltakere.

Arrangøren jobber med en løsning med banken for å få tilbakebetalt deltakeravgiften så snart som mulig. Vi ber om forståelse for at dette kan ta litt tid.

Vi håper våre sponsorer lar oss bruke sponsormidlene de har gitt til OKV2022 på OKV2023, og vi kontakter hver sponsor om dette i nær fremtid.

Vi håper å komme sterkt tilbake i 2023.

Ved spørsmål kontakt anders.vik@farmasi.uio.no

På vegne av FOK-styret og arrangementskomitéen

Bengt Erik Haug og Anders Vik


Inviterte foredragsholdere

Dr. Joëlle PrunetDr. Joëlle Prunet

University of Glasgow, UK.

Hjemmeside

Professor Karol GrelaProfessor Karol Grela

University of Warzaw, Poland.

Hjemmeside

Professor Arasu GanesanProfessor Arasu Ganesan

University of East Anglia, UK.

Hjemmeside

Professor Dieter SchinzerProfessor Dieter Schinzer

Otto Von Guericke Universität Magdeburg, Germany.

Hjemmeside


Sponsorer