topp_okv2 (15K) [OKV 2019] [Faggruppen for organisk kjemi]

36. Organisk Kjemisk Vintermøte, 6. - 9. januar 2022

OKV 2022

Presentasjoner

Foredrag

Foredragsholderne får 20 minutter til rådighet, inkludert tid til spørsmål og diskusjon etter foredraget. Foredraget kan holdes på norsk eller engelsk, men sammendraget skal være på engelsk.

Postere

Posteren skal ha en maksimal størrelse på 80 cm x 120 cm (bredde x høyde). Navnet på den som står for presentasjonen, skal være understreket.

Sammendrag

Sammendragene skal skrives i Word-format på engelsk og vil bli trykket i møteheftet, som vil bli tilgjengelig på hjemmesiden før møtet.

Frist for påmelding, betaling og innsending av abstract: 30. november 2021.

Abstract sendes til k.g.primdahl@farmasi.uio.no.

Det blir sendt en bekreftelse på at abstract er mottatt, om du ikke mottar denne innen tre dager - ta kontakt.

Last ned abstract-mal (Word-format)


Sponsorer