topp_okv2 (15K) [OKV 2019] [Faggruppen for organisk kjemi]

37. Organisk Kjemisk Vintermøte, 4. - 7. januar 2024

OKV 2024

Påmelding / betaling

English below

Deltakeravgift inkluderer tre overnattinger med fullpensjon og festmiddag.
Utgifter utover dette betaler hver enkelt deltaker selv.

Prisene pro pers er som følger:

Masterstudenter og stipendiater/post doktorer
Enkeltrom kr. 4900,-
Dobbeltrom kr. 4300,-
3 pers per leilighet (hytte) kr. 3500,-
Prisene forutsetter FOK-medlemskap. Dette kontrolleres mot medlemslisten til FOK.

Fast ansatte i akademia
Enkeltrom kr. 5100,-
Dobbeltrom kr. 4500,-
3 pers per leilighet (hytte) kr. 4300,-
Prisene forutsetter FOK-medlemskap. Dette kontrolleres mot medlemslisten til FOK.

Industri, FoU-institutter, ikke FOK medlemmer
Enkeltrom kr. 6100,-
Dobbeltrom kr. 5500,-
3 pers per leilighet (hytte) kr. 5300,-

Ledsager
Dobbeltrom kr. 4200,-

Bankinformasjon:
Bankkonto: 2480 09 52286 (Sparebank1 Sørøst-Norge)
(Merk innbetalingen tydelig med navn på deltaker!)
Norsk Kjemisk Selskap
Faggruppe for Organisk Kjemi
Org. nr. 991 286 551
IBAN: NO3224800952286
SWIFT: SPTRNO 22

OBS: Det er ikke ubegrenset plass i de ulike romkategoriene på hotellet, så det lønner seg å være tidlig ute for å sikre seg den romtypen man ønsker seg.

Betalingsfrist: : 1. desember 2023.
Påmelding etter fristen er mulig fram til 22. desember 2022 mot et tillegg i prisen på kr. 1000,- (uansett kategori) gitt at hotellet har ledig plass. Kontakt i så fall jorn.h.hansen@uit.no.

Avbestilling

Ved avbestilling etter 28. desember tilbakebetales 50% av beløpet.
Ved avbestilling før 28. desember tilbakebetales 75% av beløpet.

Skjema

Påmeldingsskjema


In English

Registration / Payment

The participant fee includes three nights' accommodation with full board and a banquet dinner. Any additional expenses beyond this are covered by each individual participant.

The prices per person are as follows:

Master's students, PhD-students and postdoctoral fellows
Single room NOK 4900,-
Double room NOK 4300,-
3 persons per apartment (cabin) NOK 3500,-
The prices assume FOK membership. This will be verified against the FOK membership list.

Permanent academic staff
Single room NOK 5100,-
Double room NOK 4500,-
3 persons per apartment (cabin) NOK 4300,-
The prices assume FOK membership. This will be verified against the FOK membership list.

Industry, research institutions, non-FOK members
Single room NOK 6100,-
Double room NOK 5500,-
3 persons per apartment (cabin) NOK 5300,-

Companion
Double room NOK 4200,-

Bank Information:
Bank Account: 2480 09 52286 (Sparebank1 Sørøst-Norge)
(Please clearly indicate your name on the payment!)
Norsk Kjemisk Selskap (Norwegian Chemical Society)
Faggruppe for organisk kjemi (FOK)
Org. No. 991 286 551
IBAN: NO3224800952286
SWIFT: SPTRNO 22

Note: For international payments, please add NOK 200 to the indicated price (bank fee)

Note: There is limited availability in the different room categories at the hotel, so it is advisable to register early to secure your desired room type.

Payment Deadline: December 1st 2023
Registration after the deadline is possible until December 22nd, 2023, with an additional fee of NOK 1000,- (regardless of category) if the hotel has available space. Contact jorn.h.hansen@uit.no in that case.

Cancellations
For cancellations after December 28th, 50% of the amount will be refunded. For cancellations before December 28th, 75% of the amount will be refunded.

Registration

Registration form


Sponsorer