topp_okv2 (15K) [OKV 2019] [Faggruppen for organisk kjemi]

37. Organisk Kjemisk Vintermøte, 4. - 7. januar 2024

OKV 2024

Presentasjoner

Foredrag

Foredragsholderne får 20 minutter til rådighet, inkludert tid til spørsmål og diskusjon etter foredraget. Foredraget kan holdes på norsk eller engelsk, men sammendraget skal være på engelsk.

Postere

Posteren skal ha en maksimal størrelse på 80 cm x 120 cm (bredde x høyde). Navnet på den som står for presentasjonen, skal være understreket.

Sammendrag

Sammendragene skal skrives i Word-format på engelsk og vil bli trykket i møteheftet, som vil bli tilgjengelig på hjemmesiden før møtet.

Frist for påmelding, betaling og innsending av abstract: 1. Desember 2023.

Abstract sendes til manuel.k.langer@uit.no.

Det blir sendt en bekreftelse på at abstract er mottatt, om du ikke mottar denne innen tre dager - ta kontakt.

Last ned abstract-mal (Word-format)


In English:

Presentations

Lectures

Presenters have 20 minutes at their disposal, including time for questions and discussion after the lecture. The lecture should be delivered in Norwegian or English (recommended since we have international participants), but the summary should be in English.

Poster

The poster should have a maximum size of 80 cm x 120 cm (width x height). The name of the presenter should be highlighted.

Abstracts

Abstracts should be written in English in Word format and will be printed in the meeting booklet, which will be available on the website before the meeting.

Deadline for registration, payment, and submission of abstracts: December 1, 2023.

Abstracts should be sent to manuel.k.langer@uit.no.

A confirmation of the received abstract will be sent. If you do not receive this within three days, please contact us.

Download abstract template (Word format)


Sponsorer