topp_okv2 (15K) [OKV 2019] [Faggruppen for organisk kjemi]

37. Organisk Kjemisk Vintermøte, 4. - 7. januar 2024

OKV 2024

Transport

Thon Hotel Skeikampen ligger i Gausdal, omtrent 40 minutters bilkjøring fra Lillehammer. Nærmeste togstasjon er Lillehammer, og nærmeste flyplass er Oslo Lufthavn Gardermoen.

Bil

Avstander til Skeikampen fra: Oslo: 220 km, Trondheim: 326 km, Bergen: 442 km.
Rutebeskrivelse: Følg E-6 nordover fra Oslo til Lillehammer; følg skilting til Gardermoen og Trondheim ut av byen. Tre kilometer nord for Lillehammer tar man av fra E-6 mot Gausdal på RV.255. Følg denne i 18 kilometer til Segalstad Bru, og kjør videre herfra på RV 254 merket Skei. Etter 10 km har man kommet til Svingvoll, hvor man tar av til venstre inn på Peer Gynt-veien (skiltet Skei) og følger denne i 8 km til Skeikampen.
Trenger du en veiviser kan du bruke denne kartlenken.

Tog

Anbefalt ankomst torsdag 4. januar 2024:
Oslo S (8:34) - Gardermoen (8:59) - Lillehammer (10:41)
Gardermoen (10:59) - Lillehammer (12:45)
Trondheim (7:10) - Lillehammer (12:48)
Det vil gå buss fra Lillehammer jernbanestasjon til Skeikampen litt før kl. 11 og kl. 13.15 i forbindelse med disse togene. Husk å hake av for ønsket busstransport når du melder deg på.

Anbefalt avreise søndag 7. januar 2024:
Lillehammer (11:11) - Gardermoen (13:01) - Oslo S (13:26)
Lillehammer (10:01) - Trondheim (15:02)
Det vil gå buss fra hotellet kl. 09.00 til Trondheimstoget og kl. 10:00 til Oslotoget.

De som ønsker å reise på andre tidspunkt, må selv besørge transporten.


In English:

Transport

Thon Hotel Skeikampen is located in Gausdal, approximately a 40-minute drive from Lillehammer. The nearest train station is at Lillehammer, and the nearest airport is Oslo Airport Gardermoen.

By car

Distances to Skeikampen from: Oslo: 220 km, Trondheim: 326 km, Bergen: 442 km. Directions: Follow E6 north from Oslo to Lillehammer; follow signs to Gardermoen and Trondheim out of the city. Three kilometers north of Lillehammer, exit E6 onto RV 255 towards Gausdal. Follow this for 18 kilometers to Segalstad Bru, and continue from there on RV 254 marked Skei. After 10 kilometers, you will arrive at Svingvoll, where you turn left onto Peer Gynt-road (signposted Skei) and follow this for 8 kilometers to Skeikampen. If you need a route guide, you can use this map link.

By train

Recommended routes on Thursday, January 4th, 2024:
Oslo S (08:34) - Gardermoen (08:59) - Lillehammer (10:41)
Gardermoen (10:59) - Lillehammer (12:41)
Trondheim (08:19) - Lillehammer (12:51)
There will be a bus from Lillehammer train station to Skeikampen just before 11:00 AM and at 13:00 (1:00 PM) in connection with these trains. Please remember to select the desired bus transport when registering.

Recommended departure routes on Sunday, January 7, 2024:
Lillehammer (11:14) - Gardermoen (13:01) - Oslo S (13:26)
Lillehammer (10:09) - Trondheim (14:39)
There will be a bus departing from the hotel at 09:00 AM to the Trondheim train, and at 10:00 AM to the Oslo train.

For those who wish to travel at different times than indicated above, you will need to arrange your own transportation.


Sponsorer